Archive

Archive for June, 2011

Snabbkurs BackUp och Restore av Lync Server

Säkerhetskopia / backup

 1. Gör en planering där du bestämmer hur ofta du vill ta en kopia, var din backup skall lagras samt vid vilka händelser kräver återläsning, var du skall få fatt på hårdvara om det behövs, när och hur du testar dina kopior och så vidare.
 2. Var säker på att du tar kopia på data OCH inställningar.
 3. Viktigast är att få kopia på Central Management Store (Xds.mdf). Den innehåller Lync Topologin med inställningar för alla Lync servrar.
 4. Andra viktiga data är:  Active Directory Domain Services backup.
  AD DS innehåller användarens SIP URIs, kontaktinfo för Response Gruppen och Conferencing Attendant, användarekonton. Stor hjälp vid en återläsning.
 5. Powershell-Kommando för att kopiera Lync Server komponenter:
  – Topology Data :: Export-CsConfiguration
  – Platsinformation och E-911-tjänsten :: Export-CsLisConfiguration
  – Svarsgruppinställningar och data :: Export-CsRgsConfiguration
  – Användar och KonferensID data :: Dbimpexp.exe (finns på Lync media)
 6. Använd SQL Server Management Studio för att ta kopia av Archiving och Monitoring databaser.
 7. Din standard backup system (eller RoboCopy) tar hand om Lync Server file store.
 8. Group Chat kan INTE tas om hand med standard verktyg.  Läs mer på Backing Up the Group Chat Database, Compliance Database, and File Repository .

Restore eller Återläsning

 1. Kommandon för återläsning eller restore av Lync Server komponenter:
  1. Ställ in Active Directorys pekare till Central Management store
   :: Set-CsConfigurationStoreLocation
  2. Importera topology, policies, och inställningar till Central Management Store :: Import-CsConfiguration
  3. Uppdatera (Publicera) topologin på nytt :: Publish-CsTopology
  4. Aktivera topologin :: Enable-CsTopology
  5. Återskapa plats information/E-911 :: Import-CsLisConfiguration
  6. Återläs användardata :: Dbimpexp.exe
  7. Återläs svarsgrupper :: Get-CsApplicationContact (Läs mer på Lync PowerShell blog) OCH Import-CsRgsConfiguration
 2. Ändra inte dessa saker mellan backup och restore:
   1. DNS inställningar
   2. DHCP inställningar
   3. Domain namn
   4. FQDNs
   5. File store paths

  Återläsning kommer inte att fungera bra om du gör detta.

 3. Ta med Lync’s SQL databaser i de vanliga nattliga backuperna.

Tack till Nexthop blogg om B&R, och Lync insiders blogg om B&R.
Microsofts manual för backup och restore hittar du här.

Anpassa välkomstsidan i Lync för Online-möten

Om du tycker att startsidan i Lync On-linemöten ser för tråkig ut Lync meet pageså kanske du kanske vill göra företagets välkomstsida mer anpassad med företagets logo.
Då finns det ett powershell-kommando samt en möjlighet att kopiera in en logga på Lync front-end server. Med följande kommando så ges även möjlighet att ansluta med OCS Communicator.

1. Set-CsWebServiceConfiguration -Identity global -ShowDownloadCommunicatorAttendeeLink $True -ShowJoinUsingLegacyClientLink $True

2. Förändra eller skapa en ny CommunicatorLogoType.png genom att lägga till företagets logo i följande foldrar.

C:\Program Files\Microsoft Lync Server 2010\Web Components\Join Launcher\Ext\Resources
C:\Program Files\Microsoft Lync Server 2010\Web Components\Reach\Ext\Client\Resources

Lycka till och skriv gärna en kommentar om hur du lyckades.

Categories: Lync 2010, OCS, UC

Härlig söndag i Oslo med StegeGolf

Har en varm och god söndag i Oslo, säkert 22 grader varmt och ungarna njuter av att spela StegeGolf (laddergolf på engelska). En god vän till familjen hade sett idén utomlands och tagit den med sig till Norge.
Du spelar försten till 21 och du får tre poäng om din boll kommer på översta pinnen, två i mitten och en poäng på understa pinnen.

20110612-124028.jpg

Categories: Norge, Oslo, privat

Lync Telefoni RCC med två olika kopplingar

Microsoft Lync server 2010 fortsätter att stödja RCC (Remote Call Control).
I Lync server 2010 finns det två varianter av detta stöd:
– RCC Remote Call Control tillåter användaren att styra telefonen via växeln och samtidigt kunna ringa med Lync ljud och video.
– RCC Only tillåter användaren att styra telefonen enbart, kan inte använda Lync ljud och video.

Vill du läsa mer om RCC och Lync, titta på http://support.microsoft.com/kb/2551268

Aktivera en användare för RCC med kontrollpanel:
1. Logga in i Lync Kontrollpanel (Du måste vara medlem i CsUserAdministrator eller CsAdministrator-gruppen) :
2. Välj aktuell användare “Glenn iGöteborg”, På Edit-menyn välj Modify
3. och ange Line URI med telefonnummer i E.164 format, med “TEL:” prefix. exempel, tel:+4631112233
4. Ange SIP URI till din RCC-server, exempel sip:rccgateway@mindomän.net

Med Lync Powershell
Set-CsUser –Identity “Glenn iGöteborg” -EnterpriseVoiceEnabled $false –LineServerUri sip:rccgateway@mindomän.net -LineUri tel:+4631112233 -RemoteCallControlTelephonyEnabled $true

Följande 9 steg måste göras för att få igång RCC med Lync på servernivå:

1) New-CsTrustedApplicationpool -Identity -Registrar –Site 1 –TreatAsAuthenticated $True –ThrottleAsServer $True –RequiresReplication $False
2) New-CsTrustedApplication -ApplicationID RCC -TrustedApplicationPoolFqdn -Port 5060 –EnableTcp
3) Enable-CsTopology
4) Set-CsRegistrar registrar: -SipServerTcpPort 5060
5) $tcpRoute = New-CsStaticRoute -TCPRoute -Destination -Port 5060 -MatchUri domän.net
6) Set-CsStaticRoutingConfiguration -Route @{Add=$tcpRoute}
7) Enable-CsTopology
8 – Get-CsTopology -AsXml | Out-File C:\rcc.xml (change IP adress on section Cluster Fqdn=”” from 0.0.0.0 to IP adress of !!)  (fick ändra från 8 högerparantes till 8- annars blir det smiley med solglasögon)
9) Publish-CsTopology –FileName C:\rcc.xml

Ny uppdatering för Lync klient

Den 24 Maj så släppte det en uppdatering för Microsoft Lync klienten. KB 255 12 68 http://support.microsoft.com/kb/2551268 berättar mer om de 4 fixarna som denna uppdatering ordnar.
lynclogoFixar: – Fix 2551849 Lync 2010 fortsätter att fråga efter konversationen med en icke listad kontakt.
– Fix 2551847 Lync 2010 fortsätter att fråga efter voice mail av listad kontakt.
– Fix 2551846 Uppdatering som lägger till npMeetingJoinPluginOC.dll och MeetingJoinAxOC.dll filer till Lync 2010.
– Fix 2551848 Communicator Object Model API kräver extra subscription för att sluta fråga efter polling subscriptions i en Lync 2010 miljö.
Ytterligare 32 fixar är gjorda så uppdatera din Lync-miljö. Efter sommaren kommer det en större uppdatering som kommer att ge Smartphones större möjligheter med Lync.

Vill du tanka ner uppdateringen till din Lync-klient så hittar du uppdateringen här för x86:

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=f27546af-c390-4ee8-a55e-fd56848c2394&displaylang=en

Uppdateringen för x64:

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=0fd94d10-fe84-4c84-a387-91afe24fb5b8&displaylang=en

Categories: Lync 2010, Lync klient, UC
%d bloggers like this: