Home > IP-telefoni, Lync 2010, RCC, Remote Call Controll, UC > Lync Telefoni RCC med två olika kopplingar

Lync Telefoni RCC med två olika kopplingar

Microsoft Lync server 2010 fortsätter att stödja RCC (Remote Call Control).
I Lync server 2010 finns det två varianter av detta stöd:
– RCC Remote Call Control tillåter användaren att styra telefonen via växeln och samtidigt kunna ringa med Lync ljud och video.
– RCC Only tillåter användaren att styra telefonen enbart, kan inte använda Lync ljud och video.

Vill du läsa mer om RCC och Lync, titta på http://support.microsoft.com/kb/2551268

Aktivera en användare för RCC med kontrollpanel:
1. Logga in i Lync Kontrollpanel (Du måste vara medlem i CsUserAdministrator eller CsAdministrator-gruppen) :
2. Välj aktuell användare “Glenn iGöteborg”, På Edit-menyn välj Modify
3. och ange Line URI med telefonnummer i E.164 format, med “TEL:” prefix. exempel, tel:+4631112233
4. Ange SIP URI till din RCC-server, exempel sip:rccgateway@mindomän.net

Med Lync Powershell
Set-CsUser –Identity “Glenn iGöteborg” -EnterpriseVoiceEnabled $false –LineServerUri sip:rccgateway@mindomän.net -LineUri tel:+4631112233 -RemoteCallControlTelephonyEnabled $true

Följande 9 steg måste göras för att få igång RCC med Lync på servernivå:

1) New-CsTrustedApplicationpool -Identity -Registrar –Site 1 –TreatAsAuthenticated $True –ThrottleAsServer $True –RequiresReplication $False
2) New-CsTrustedApplication -ApplicationID RCC -TrustedApplicationPoolFqdn -Port 5060 –EnableTcp
3) Enable-CsTopology
4) Set-CsRegistrar registrar: -SipServerTcpPort 5060
5) $tcpRoute = New-CsStaticRoute -TCPRoute -Destination -Port 5060 -MatchUri domän.net
6) Set-CsStaticRoutingConfiguration -Route @{Add=$tcpRoute}
7) Enable-CsTopology
8 – Get-CsTopology -AsXml | Out-File C:\rcc.xml (change IP adress on section Cluster Fqdn=”” from 0.0.0.0 to IP adress of !!)  (fick ändra från 8 högerparantes till 8- annars blir det smiley med solglasögon)
9) Publish-CsTopology –FileName C:\rcc.xml

  1. 2011/06/03 at 09:33

    se på RCC-sidan

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: