Home > Lync 2010, OCS, UC > Anpassa välkomstsidan i Lync för Online-möten

Anpassa välkomstsidan i Lync för Online-möten

Om du tycker att startsidan i Lync On-linemöten ser för tråkig ut Lync meet pageså kanske du kanske vill göra företagets välkomstsida mer anpassad med företagets logo.
Då finns det ett powershell-kommando samt en möjlighet att kopiera in en logga på Lync front-end server. Med följande kommando så ges även möjlighet att ansluta med OCS Communicator.

1. Set-CsWebServiceConfiguration -Identity global -ShowDownloadCommunicatorAttendeeLink $True -ShowJoinUsingLegacyClientLink $True

2. Förändra eller skapa en ny CommunicatorLogoType.png genom att lägga till företagets logo i följande foldrar.

C:\Program Files\Microsoft Lync Server 2010\Web Components\Join Launcher\Ext\Resources
C:\Program Files\Microsoft Lync Server 2010\Web Components\Reach\Ext\Client\Resources

Lycka till och skriv gärna en kommentar om hur du lyckades.

Categories: Lync 2010, OCS, UC
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: