Home > Backup och Restore, Lync 2010, UC > Snabbkurs BackUp och Restore av Lync Server

Snabbkurs BackUp och Restore av Lync Server

Säkerhetskopia / backup

 1. Gör en planering där du bestämmer hur ofta du vill ta en kopia, var din backup skall lagras samt vid vilka händelser kräver återläsning, var du skall få fatt på hårdvara om det behövs, när och hur du testar dina kopior och så vidare.
 2. Var säker på att du tar kopia på data OCH inställningar.
 3. Viktigast är att få kopia på Central Management Store (Xds.mdf). Den innehåller Lync Topologin med inställningar för alla Lync servrar.
 4. Andra viktiga data är:  Active Directory Domain Services backup.
  AD DS innehåller användarens SIP URIs, kontaktinfo för Response Gruppen och Conferencing Attendant, användarekonton. Stor hjälp vid en återläsning.
 5. Powershell-Kommando för att kopiera Lync Server komponenter:
  – Topology Data :: Export-CsConfiguration
  – Platsinformation och E-911-tjänsten :: Export-CsLisConfiguration
  – Svarsgruppinställningar och data :: Export-CsRgsConfiguration
  – Användar och KonferensID data :: Dbimpexp.exe (finns på Lync media)
 6. Använd SQL Server Management Studio för att ta kopia av Archiving och Monitoring databaser.
 7. Din standard backup system (eller RoboCopy) tar hand om Lync Server file store.
 8. Group Chat kan INTE tas om hand med standard verktyg.  Läs mer på Backing Up the Group Chat Database, Compliance Database, and File Repository .

Restore eller Återläsning

 1. Kommandon för återläsning eller restore av Lync Server komponenter:
  1. Ställ in Active Directorys pekare till Central Management store
   :: Set-CsConfigurationStoreLocation
  2. Importera topology, policies, och inställningar till Central Management Store :: Import-CsConfiguration
  3. Uppdatera (Publicera) topologin på nytt :: Publish-CsTopology
  4. Aktivera topologin :: Enable-CsTopology
  5. Återskapa plats information/E-911 :: Import-CsLisConfiguration
  6. Återläs användardata :: Dbimpexp.exe
  7. Återläs svarsgrupper :: Get-CsApplicationContact (Läs mer på Lync PowerShell blog) OCH Import-CsRgsConfiguration
 2. Ändra inte dessa saker mellan backup och restore:
   1. DNS inställningar
   2. DHCP inställningar
   3. Domain namn
   4. FQDNs
   5. File store paths

  Återläsning kommer inte att fungera bra om du gör detta.

 3. Ta med Lync’s SQL databaser i de vanliga nattliga backuperna.

Tack till Nexthop blogg om B&R, och Lync insiders blogg om B&R.
Microsofts manual för backup och restore hittar du här.

 1. Jhon
  • Jhon
   2013/07/04 at 15:40

   Good script to backup lync

 2. Daniel
  2013/07/10 at 19:29

  Hej. hur använder man sig av AD DS backup om man återställer en Lync installation? Jag läste detta också på TechNet. Man kan ju inte återställa helt AD DS bara för man får problem med Lync? Låt oss säga att någon råkar ha en äldre backup av Lync.

 3. 2013/07/18 at 13:22

  Hej Daniel
  Du får dela upp restore processen i flera delar.
  1. Har AD ok Schema? (om det finns en bra dc i ditt AD så borde detta vara OK), annars måste du börja här.
  2. Enterprise aktivering och domän aktivering kan köras om igen.
  3. En kopia av din senaste Topologi behöver publiceras eftar att servern med CMS databasen finns upprättad. CMS har bara en aktiv kopia, de andra är enbart läskopior. När CMS är på plats så titta på servern som har blivit återuppbyggd och gör en ny aktivering av tjänster här.
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh202172.aspx kan du läsa en detaljerad beskrivning av restore processen.
  4. När infrastrukture är klar så stoppa Lync tjänsterna och lägg tillbaka användardata från backup. Starta sedan tjänsterna med Start-CsWindowsService.
  5. Gör restore av platsdatabasen (LIS-databasen) för Lync med kommando Import-CsLisConfiguration -FileName “D:\Plats_Config.zip”.
  6. Om du har haft RGS-funktion (Ringgruppsfunktion som kundtjänst och Lync så gör du restore med hjälp av följande kommando:
  Import-CsRgsConfiguration -Destination “service: ApplicationServer:pool01.company.local” -OverwriteOwner -FileName “C:\RgsConfiguration.zip”
  Läs mer på http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh202174.aspx
  7. Om du vill ha tillbaka övervaknings och arkiv-data så finns det en instruktion för detta här: http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh202175.aspx

  Mvh Henrik

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: