Archive

Archive for July, 2011

Hjälp2 Lync server

Hjälp jag hittar inte en användare som jag precis har lagt till på Lync server!

Kontot ser fint ut i Lync kontrollpanelen (https://lyncserver.domain.local/cscp) i och är kopplat mot rätt Lync-server eller Lync-pool.
Vad gör jag?

1. Vänta en natt då Lync Server Address Book tjänsten kör synkronisering en gång per dygn. Standard tid för detta är 01:30 lokal tid.
Då hämtar Address Book tjänsten de senaste uppdateringarna från rtc databasen och skriver in dessa i address book filen.
Skriv Get-CsAddressBookConfiguration för att få fram följande information:

PS C:\> Get-CsAddressBookConfiguration

Identity : Global
RunTimeOfDay : 1:30 AM
KeepDuration : 30
SynchronizePollingInterval : 00:05:00
MaxDeltaFileSizePercentage : 20
UseNormalizationRules : True
IgnoreGenericRules : False
EnableFileGeneration : True

2) Om du inte vill vänta så gör dessa två Powershell-kommando i Lync Management Shell med alternativet Run as administrator.
Update-CsUserDatabase i Lync Server 2010 gör samma som abserver.exe –RegenUR gör i OCS 2007 R1\R2.

3) Update-CsAddressBook in Lync Server 2010 gör samma som abserver.exe –SyncNow gör i OCS 2007 R1\R2.

4) efter att du har kört kommandona så kan det ta upp till 30 minuter innan din klient ser uppdateringarna om du inte kör följande reghack.

5) Ändra i registret på din klient följande värde GalDownloadInitialDelay om du inte vill vänta ett slumpartat intervall.
A: Det kan du göra med följande reghack som du måste köra som administrator i kommandofönstret på din klient:
(eller lägg till det manuellt värdet GalDownloadInitialDelay registry key). Om värdet är 0 så lastas adressboken ner direkt istället för att vänta på servern.

reg add HKLM\Software\Policies\Microsoft\Communicator /v GalDownloadInitialDelay /t REG_DWORD /d 0 /f

B: Avsluta Lync client och ta bort GalContacts.db och GalContacts.db.idx filerna från användarens profilkatalog.
Om .db filen fortfarande finns när du startar Lync så får du vänta en slumpartad tid mellan 0 och 60 minuter innan du ser ändringarna lokalt. Genom att ta bort filerna tvingar du Lync att lasta ner en helt ny kopia med de senaste förändringarna.

På XP maskiner finns filerna här:

%userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Communicator\sip_\

På Vista eller Windows 7 maskiner finns filerna här:

%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Communicator\sip_\

Gör en omstart av Lync klienten och se om du hittar ny information som telefonnummer eller adress till Lync kontakten.

Läs mer på Jeff Schertz blogg om Lync 2010 adressbokstjänst

Categories: Lync 2010, Powershell, UC

Microsoft Lync Server 2010 Resource Kit har kommit

Fick tips av Feras Mustafa att Lync Server 2010 Resource Kit finns för nedlastning.
Denna bok ger dig mer kunskap om planering av Lync, installation och administrtaion av användare och funktioner.
Boken berättar mer om hur Lync fungerar på djupet.

Dessa kapitel finns som separata Word dokument.

•Technical Overview
•New Features Overview
•Response Group Application
•SharePoint Integration
•Enterprise Voice
•Conferencing and Collaboration
•Troubleshooting Basics
•Server Administration
•Address Book Service
•Client Administration
•Direct SIP
•Exchange UM Integration
•Interoperability with Asterisk and Skype
•Interoperability with XMPP Systems Using the XMPP Gateway
•Archiving and Monitoring
•Troubleshooting Specific Workloads
•Enhanced Presence
•Instant Messaging

Alla dessa kapitel finns även i en Zip-fil som du hämtar här.

Categories: Lync 2010, Powershell

Toto-konsert i Trädgårn Göteborg

Fantastisk kväll med Toto på Trägårn, Göteborg

20110716-120543.jpg

Categories: privat

Lära sig Lync Powershell visuellt

Om du är som mig och lättast lär dig visuellt så har Tom Arbuthnot hos Modality Systems gjort en mycket smart Mind Map över Lync 2010 PowerShell Cmdlets.

Lync Powershell Mindmap

Om du hellre vill se Mindmapen via verb så hittar du detta här:
Lync Mindmap Powershell Verb

Tack Tom för din ansträngning.

Categories: Lync 2010, Powershell

Nu stödjer Blackberry Lync Server 2010

Sedan SP3 kom till Blackberry ver 5.0 (2011-03-07 ver 5.0.3) så stöds Lync server 2010 och OCS 2007 R2. Tidigare har det bara fungerat bra med OCS 2007.

Förbereda servern för BlackBerry Collaboration Service tillsammans med Microsoft Lync Server 2010

Om du vill använda BlackBerry® Collaboration Service med Microsoft® Lync™
Server 2010, så behöver du bekräfta att server där installerar BlackBerry Collaboration Service på har dessa funktioner/program:

 • Installera och aktivera Microsoft® .NET Framework 3.5 SP1 (om du har installerat Microsoft .NET Framework 4.0, titta på support.microsoft.com och KB 2224981 innan du fortsätter).
 • För dessa steg, använd installations paketet som följde med i Microsoft
  Lync Server 2010 installation filerna. Du hittar dem i Setup\amd64.
 • Installera Microsoft® Visual C++® 2008 Redistributable Package
  (vcredist_x64.exe).
 • Installera Microsoft® SQL Server® Native Client (sqlncli_x64.msi).
 • Lasta ned följande program från Volume Licensing Service Center at www.microsoft.com.
  1. Installera Microsoft® Unified Communications Managed API 2.0 Core
   Redist 64-bit (ucmaredist.msi).
  2. Installera Microsoft® Office Communications Server 2007 R2, Core
   Components (ocscore.msi).
 • Installera ett bestämt certificat till Personal Certificate foldern för det lokala dator-kontot. Du måste använda Web Server Certificate mallen och ange följande information:
 • I Subject Name, skriv FQDN på Microsoft Lync Server 2010 pool.
 • I Subject Alternative Names, skriv FQDN på Microsoft Lync
  Server 2010 poolen och FQDN på den server som du installerar  BlackBerry Collaboration Service på.
 • I Friendly Name, skriv LyncConnector.

BlackBerry Collaboration Service stödjer Microsoft® Unified Communications Managed API 2.0 och måste använda Microsoft Office Communications Server 2007
R2, Core Components för att klara bakåtkompabilitet med Microsoft Lync Server 2010 med Microsoft Unified Communications Managed API 2.0. BlackBerry Collaboration Service stödjer inte ocscore.msi eller ucmaredist.msi från Microsoft
Lync Server 2010 installation filer.

För att lasta ned installationsfilerna, besök Microsoft Download Center eller Volume Licensing Service Center hos www.microsoft.com.

Vill du läsa mer om kraven på det obligatoriska certifikatet, besök www.blackberry.com/btsc och sök article KB24960.

Referens

Gör så här om du vill ha en integrerad lösning med Lync eller OCS 2007 R2:

1. Tjänsten BlackBerry® Collaboration Service måste vara en trusted application i Microsoft® Active Directory®. Lägg till det Windows® konto som kör BlackBerry Collaboration Service i gruppen RTCUniversalServerAdmins (normalt BESAdmin-kontot), så BlackBerry Collaboration Service automatiskt en “trusted application”.
Denna grupp RTCUniversalServerAdmins skapas när du installerar Microsoft Office Communications Server 2007 R2 eller Microsoft Lync Server 2010.

2. Om du ändrar listening porten eller FQDN an IM-poolen (Fronte End server) så måste du manuellt ändra provisioningeringsinställningarna.
3. Om du startar om BlackBerry Collaboration tjänsten (Service), så behöver du inte upprepa den manuella inställningen.

Manuellt lägga till BlackBerry Collaboration  Service som en trusted application

Innan:

 • Försäkra dig om att Windows® kontot (normalt BESAdmin) som använder för denna uppgift är medlem av RTCUniversalServerAdmins gruppen.

På den dator som kör tjänsten BlackBerry Collaboration  Service eller på den dator som är med i BlackBerry Domänen, flytta till C:\Program Files (x86)\Research In Motion\BlackBerry Enterprise  Server\BBIM\Servers\instance\config.

 • Kör BCSProvisioner.exe filen.
 • I BCSProvisioner dialog box, gör följande för att avsluta provisioning processen:
 • I Office Communications Server Pool drop-down box,
  välj ut det FQDN som du angav under BlackBerry® Enterprise Server installationen.
 • I BlackBerry Collaboration Service server FQDN fältet,
  skriv in FQDN på den dator som kör BlackBerry Collaboration Service.
 • I Listening port field, skriv in det port nummer som du angav under BlackBerry Enterprise Server installationen, normalt port nummer är 65061.
 • Klicka på Provision BCS.

I Windows Services, starta om BlackBerry Collaboration Service.

Stänga av automatic provisioning av BlackBerry
Collaboration Service som en trusted application

Om du installerar Microsoft® Office Communications Server 2007 R2 eller Microsoft® Lync™ Server 2010 för IM och du manuellt vill koppla BlackBerry® Collaboration Service som en trusted application i Microsoft® AD, så måste du stänga av automatic provisioning.

Innan: Försäkra dig om att Windows® kontot (normalt BESAdmin) som använder för denna uppgift är medlem av RTCUniversalServerAdmins eller RTComponentUniversalServices gruppen.

  1. På den dator som kör tjänsten BlackBerry Collaboration  Service eller på den dator som är med i BlackBerry Domänen, flytta till C:\Program Files (x86)\Research In Motion\BlackBerry Enterprise  Server\BBIM\Servers\instance\config.
  2. Öppna rimpublic.property filen i Notepad. I slutet av filen, skriv in: improxy.RIMMSConnector.autoprovision=false.
  3. Spara och stäng rimpublic.property filen.
  4. I Windows Services, starta om BlackBerry Collaboration Service.
Categories: Blackberry, Lync 2010
%d bloggers like this: