Home > Lync 2010, OCS, Powershell > Aktivera alla användare i ett OU

Aktivera alla användare i ett OU

Ett enkelt Powershell-kommando kan göra livet lätt och ge nästan samma smidighet som fanns i OCS 2007 R2.
Förutsättning:
– Powershell v2 med Lync.
– alla användare i ditt OU har en e-postadress.

Jag tyckte det var mycket smidigt att peka ut ett OU i ADUC och sedan högerklicka och välja aktivera för OCS, men detta sättet fungerar smidigt också.
Som exempel visar jag hur jag aktiverar alla användare i OU /users/Goteborg:

get-csADuser -OU “OU=Goteborg,OU=Users,OU=Head Office,dc=company,dc=com” | Enable-CsUser -RegistrarPool pool01.company.com -SipAddressType emailaddress

Categories: Lync 2010, OCS, Powershell
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: