Archive

Archive for September, 2011

Stöd för flera språk i Lync

En kort uppdatering kring flera språk i Lync klienten
Microsoft släppte ett tillägg till Lync så att du enkelt kan välja språk i klienten.
Det finns både Multilingual User Interface Package för Microsoft Lync 2010 (32 bitars) och 64 bitars stöd.
32 bitars Lync med internationellt språkstöd” och “64 bitars Lync med internationellt språkstöd”

Categories: Lync 2010, Lync klient
%d bloggers like this: