Home > Lync 2010, Lync klient > Stöd för flera språk i Lync

Stöd för flera språk i Lync

En kort uppdatering kring flera språk i Lync klienten
Microsoft släppte ett tillägg till Lync så att du enkelt kan välja språk i klienten.
Det finns både Multilingual User Interface Package för Microsoft Lync 2010 (32 bitars) och 64 bitars stöd.
32 bitars Lync med internationellt språkstöd” och “64 bitars Lync med internationellt språkstöd”

Categories: Lync 2010, Lync klient
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: