Home > IP-telefoni, Lync 2010, Lync klient > Aktivera Lync server 2010 för mobila klienter

Aktivera Lync server 2010 för mobila klienter

Av Henrik Börjesson, 2011-12-13

Nu när de mobila klienterna finns tillgängliga, så har det också kommit information om hur du sätter upp Lync server. Denna posten går igenom vad som behövs i din miljö för att det skall fungera med de mobila Lync-klienterna från Microsoft. Xync från (finns för iPhone, Ipad och Android) behöver inte dessa förändringar.

OBS: Denna post kommer att uppdateras när jag får reda på mer information om mobila tjänsten.

Lync Mobila funktioner:

Lync mobile klient släpptes för Windows Phone 7 den 12 december och kommer under vecka 50 att komma med klienter för iPhone, iPad, Android, Nokia (Symbian). Funktionerna är nästan de samma oavsett plattform. Du kan inte se mötesinnehåll, ha videosamtal eller VOIP i den mobila klienten (Xync klarar video och VOIP om du har 3G-täckning).
Huvudfunktionerna är:
IM och närvaro
One Click join meetings
Call via work eller mobile extension

För en mer detaljerad lista så titta på TechNet article:

 • Planering för Lync Mobility

  Om du har en multi-homed Front End server så kan Mobility Service (Mcx) ibland haverera

  Skäl: När du beräknar routing för Mobility gör tjänsten detta som en fråga för den registrerade adaptern. Ibland så kan detta bli fel resultat om du har flera nätverksadaptrar. Det kommer en Release Note eller KB Artikel om detta ämnet.

  Om du använder en Director så måste den uppdateras med Mobility Service på samma sätt som alla dina Front End servrar.
  Om du kommer att stödja Lync Mobility och Push meddelanden i ditt interna Wi-Fi så måste du göra följande:

  Lägg till lyncdiscover.e-postdomän i intern DNS och låt den peka på extern SIP-adress
  Öppna TCP 5223 utåt in din firewall för att stödja Push Notifications
  Mer information hittar du på TechNet:

 • Systemkrav

  Guiden kräver att din Lync lösning är installerad med Lync Edge server och Reverse Proxy-funktion i din brandvägg. Guiden pratar endast om de Lync Mobility förändringar.

 • A: Installera CU4 (November release) eller senare

  i din Lync infrastruktur: Lync CU4.

  Guide med Best practice för Lync CU4:
  Kom ihåg att uppdatera databasen manuellt so pekas ut i del 6 av guiden ovan.
  Läs gärna mer i Tommy Clarkes utmärkta post.

  IIS 7.5 (Windows Server 2008 R2) är rekommenderad på grund av att mobil integration skapar högre belastningen på servern.

  Om du använder Server 2008 och IIS 7.0 så behöver du ställa in ASP.NET manuellt för att minska belastningen
  Läs mer på TechNet:

 • Om du använder Hardware Load Balancer

  Du måste säkerställa att cookie-based persistence är inställd per port för de externa portarna 4443 och 8080 på hardware load balancer.
  För Lync Server 2010 är det viktigt att använda cookie-based persistence så att flera anslutningar från en klient skickas till en server så att inte sessionerna mixas.
  Läs mer om detta på Load Balancing Requirements.

 • B: Installera IIS feature Dynamic Content Compression (Web-Dyn-Compression) på alla Front End servers.

  Server 2008: ServerManagerCMD.exe –Install Web-Dyn-Compression
  Server 2008 R2: Import-Module ServerManager; Add-WindowsFeature Web-Dyn-Compression

 • C: Aktivera Lync Mobility i din DNS

  lägg till DNS-rekords för Lync Mobility Autodiscover records CNAME eller A record

  Internt: lyncdiscoverinternal.sipdomain.com
  Peka denna på din Front End pool FQDN om det är CNAME eller IP om du använder A record
  Behövs detta? Läs mer om detta hos Brendan Carius:

  Externt: lyncdiscover.sipdomain.com
  Peka denna på din Reverse Proxy FQDN om du använder SSL eller skapa en ny Web Publishing regel och IP om du använder port 80
  Så här får du fram din Reverse proxy FQDN med ett PowerShell kommando på din Front End server
  Get-CsService -WebServer | ft ABHandlerExternalUri

 • D: Ordna portarna för Mobility tjänsten (Mcx) innan du installerar Mobility tjänsten

  Bekräfta att din server version är korrekt med följande PowerShell cmdlet: Get-CsServerVersion
  Skall vara version should be 4.0.7577.0 eller nyare
  I PowerShell kör följande cmdlet för interna och externa port
  Set-CsWebServer –Identity pool1.sipdomain.com -McxSipPrimaryListeningPort 5086 -McxSipExternalListeningPort 5087
  Publiera uppdateringar till CMS databasen
  Enable-CsTopology –verbose

 • E: Lasta ned och aktivera Lync Mobility

  Lasta ned McxStandalone.msi och kopiera den till denna bestämda folder på alla Front End servers och Directors

  Folder att kopiera filen till: C:\ProgramData\Microsoft\Lync Server\Deployment\cache\4.0.7577.0\setup
  Kör Lync Server Deployment wizard, som du hittar Administrative tools-> Lync Server
  Klicka på Install or update Lync Server System i wizarden eller skriv Enable-CScomputer
  Välj Step 2: Setup or Remove Lync Server components
  Nu konfas Lync Services på Front End med de nya Mobility listening ports
  Verifiera att server är riktigt konfad, öppna IIS och kolla efter att Autodiscover och Mcx Vdirs finns i IIS Manager

 • F: Uppdatera Front End server certificate med namnet lyncdiscoverinternal.sipdomain.com

  Detta gör du i Lync Server Deployment Wizard välj steg 3: Request, Install or Assign Certificates
  Du måste begära ett nytt internt med det nya namnet, dubbelkolla att du får alla övriga SAN namn från det gamla certificatet.
  Om du använder samma certifikat på alla Front End services så får du en PS onliner som listar alla dina certificates SAN’s
  Get-CsCertificate -Type default | Select-Object -ExpandProperty AlternativeNames
  För att återskapa certificates med PowerShell så se

 • G: Konfa Push Notification

  Push Notification används av Mobility Service för att skicka uppdateringar till Apple och Microsoft lurar som har Lync appen igång i bakgrunden så att de vaknar upp
  Kör följande cmdlet Push Notification för att aktivera:
  Set-CsPushNotificationConfiguration -EnableApplePushNotificationService $True -EnableMicrosoftPushNotificationService $True

  Du måste också aktivera federation med Office365 som en hosted provider om du inte redan ahrn gjort detta.
  New-CsHostingProvider -Identity ”LyncOnline” -Enabled $True -ProxyFqdn ”sipfed.online.lync.com” -VerificationLevel UseSourceVerification
  Du måste sätta upp en hosting proivder mellan din organisation och Push Notification Service hos Lync Online
  New-CsAllowedDomain -Identity “push.lync.com”

 • H: Publicera externt
 • Det finns två möjligheter när du publicerar Lync Mobility genom Reverse Proxy

  Publicera med port 80 och använd samma IP som din existerande Lync publishing rule
  Plus: behöver inte uppdatera ditt reverse proxy certificate med extra SAN-namn
  Minus: Du måste öppna port 80 på din existerande server och detta är inte rekommenderat att göra detta av Microsoft.
  Resultat: Information för din Lync mobila klients får information om din Frontend server okrypterat, men inget annat visas.

  Publicera genom port 443 med samma IP som din existerande Lync server
  Plus: All traffik kommer att krypteras, du behöver bara lägga till lyncdiscover.sipdomain.com till det publika namnet på den existerande regeln.
  Minus: Du måste lägga till ett extra SAN-namn för lyncdiscover.sipdomain.com på ditt reverse proxy certificate
  Resultat: all traffik är krypterat.

  Kolla Adam Jacobs blogpost om hur du skapar en ny fw-regel.

  I: Testa och felsök

  Så snart problem scenarios och felsökningsguider kommer så vill jag skriva om dessa:

  När du publiserar lyncdiscover över port 80, så måste aktivera authentication över port 80. Se blogpost av Marjus Sirvinsks: http://marjuss.wordpress.com/2011/12/12/troubleshoot-lync-mobility-reverse-proxy/
  A good Lync Mobile troubleshooting story at flinchbot: http://flinchbot.wordpress.com/2011/12/12/troubleshooting-tips-for-lync-mobility/

  Du kan testa Push Notificaton Service med följande cmdlet där where sip.sipdomain.com är din AccessEdgeFQDN

  Test-CsFederatedPartner –TargetFqdn –Domain push.lync.com –ProxyFqdn sipfed.online.lync.com
  Test-CsMcxPushNotification –AccessEdgeFqdn
  OBS: Då detta skrivs så får du ett fel av Test-CsMcxPushNotification cmdlet med kod 30008. Push till WP7 och Apple fungerar ändå. Får du ett 500 fel så fungerar det inte

  Enkel test av Mobility Service med detta, at this time it does not work with preconfigured CsHealthMonitoringConfiguration

  $passwd1 = ConvertTo-SecureString "Password01" -AsPlainText -Force $passwd2 = ConvertTo-SecureString "Password02" -AsPlainText -Force
  $tuc1 = New-Object Management.Automation.PSCredential("contoso\UserName1", $passwd1)
  $tuc2 = New-Object Management.Automation.PSCredential("contoso\UserName2", $passwd2)
  Test-CsMcxP2PIM -TargetFqdn pool01.contoso.com -SenderSipAddress sip:UserName1@contoso.com -SenderCredential $tuc1 -ReceiverSipAddress sip:UserName2@contoso.com -ReceiverCredential $tuc2 –v

  Mätning av Mobility belastning på servernivå.

  There are several places you can monitor Mobility, here from TechNet:

  Monitoring for Server Memory Capacity Limits
  Monitoring Mobility Service Usage
  Configuring Mobility Service for High Performance
  Monitoring IIS Request Tracing Log Files
  Mobility Performance Counters

  Referenser:
  MVP Atea Ståle Hansens blog: http://msunified.net/2011/12/12/enabling-lync-mobility/
  Marjus Sirvinsks blog om felsökning i Lync Reverse Proxy
  MVP Adam Jacob’s blog:
  Ben Lee’s blog:
  Microsoft Lync Server 2010 Mobility Guide: 
  Microsoft’s Planering för Mobilitet:
  Guide om att installera Mobilitet:
  Monitoring Mobility for Performance:

  Advertisement
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: