Home > IP-telefoni, Lync 2010, Powershell, UC > Lägga till analoga telefoner i Lync Server 2010

Lägga till analoga telefoner i Lync Server 2010

Med Lync server 2010 kan du aktivera analoga telefoner om du har en gateway som hanterar en sådan anslutning.
Exempel på gateways som är certiferade är: Dialogic, .NET och Audiocodes.

Lync PS-kommando för detta är (Öppna en Lync management shell prompt i administrativt läge):

New-CsAnalogDevice -LineUri tel:+4631123456 -DisplayName "Konferenstelefonen Plan 1" -DisplayNumber "031 – 12 34 56" -RegistrarPool mylync-FE-server.company.local -AnalogFax $False -Gateway 10.10.10.11 -OU "ou=Telecomm_equipment,OU=UC-servers,dc=company,dc=local"

Observera att det Lync pool-namnet (om du använder en Lync standard server så är det fqdn till din Lync-server) som skall anges.
För att du skall få lov att lägga till en analog enhet så måste du vara medlem i RTCUniversalUserAdmins eller CS Administrator.

Följande fält måste anges:

Namn Typ Värde
LineUri Sträng “TEL:+4631123456”
DisplayName Sträng Blir namnet i AD, ej krav
AnalogFax Boolean ($True) om enheten är en fax,  annars ($False)
RegistrarPool Sträng “mylync-FE-server.company.local “
Gateway Sträng 10.10.10.11
OU Sträng “ou=Telecomm_equipment,OU=UC-servers,dc=company,dc=local"

 

OBS Följande fält kan anges i samma kommando men är inte obligatoriska:

Namn Typ Värde
DisplayNumber Sträng “031 – 12 34 56”
DisplayName Sträng Blir namnet i AD, ej krav
SipAddress Sträng SIP adressen måste ha prefix "sip:". Exempel: sip:konftel_plan1@company.com.
  1. Daniel
    2013/04/23 at 11:39

    Hej. Vilka Audiocodes enheter stöder detta? Inom telefoni (IP Telefoni) använder vi oss av olika Audiocodes MP boxar och Cisco ATA boxar för att få ut analoga anknytningar.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply to Daniel Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: