Archive

Archive for February, 2012

Varför är det bra att använda en Lync Director?

Lync Director Rollen
Lync Director rollen kan vara förvirrande i en Lync UC lösning. Kan bero på atrt det var förvirring med rollen i OCS och varför man inte visste om den behövdes.
vem behöver en server som inte hjälper några användare med en lösning?
En sak som är ändrad är att Microsoft nu har en konkret Director roll i Lync, medan i OCS så var Director en pool utan användare kopplade till den.
Nu finns det dokumenterat hur rollen fungerar på ett klarare sätt i Lync UC-lösningnar.

Funktionen av Director är olika beroende på om klienterna sitter internt eller externt.

Interna klienter:
För interna klienter, så är syftet med Director att skicka abnvändaren vidare till rätt pool i en multi-pool lösning. utan Director, så ansluter klienterna med autodiscovery, och får en pekare från DNS till en enda pool. Om detta inte är deras hemmapool så skickas de vidare till rätt pool. Detta leder till en overhead på den poolen som pekas ut av DNS informationen. Directorn tar denna funktion , att styra om klienterna till sin hemma pool. När omriktningen är gjord så deltar inte längre Director i kommunikationen för interna klienter.

Director är en roll i Lync vilket gör att användare inte kan bli tillagda denna poolen, till skillnad från OCS där Director var en front end pool som var designad att inte ha några användare.

Externa klienter
För externa klienter å är Director rollen annorlunda. Här fungerar den som en avlastningsfunktion med inloggning/authentifiering frånFront End server.
även vid efter att authentifieringen är klar så är Director med på kommunikationen, då den traverserar dialogen med Lync Edge server. på grund av detta så kan Director hantera upp till 15,000 externa användare. Directorn fungerar också som ett extra skydd av säkeherhet för externa klienter.
Om en Denial of Service attack initieras mot Lync systemet, så kommer det endast att beröra Director men kommer inte att störa dina Front End servrar och minimerar därför störningen för interna användare som kan forsätta att använda Front End servrarna.

Systemkraven på en Director roll är samma som för andra Lync roller förutom att minneskravet endast kräver 4 GB minne.

Läs mer på Mike’s Microsoft Lync Blog
Dr Rez blogpost om Dr Rez om Director
Another Reason for the Director from på Doug Deitterick’s Blog om director

Länk till senaste Lync Server Update

Categories: Lync 2010, Lync klient, OCS
%d bloggers like this: