Archive

Archive for March, 2012

Lync CU 5 innehåller bra uppdateringar

Ett nytt uppdateringspaket för Lync som innehåller en hotfix för mobilitetstjänsten har kommit.
Det har också kommit uppdateringar för de mobila klienterna

Lync Server 2010 Hotfix KB 249736
Lync 2010 Hotfix KB 2670326 (64 bit)
Lync 2010 Hotfix KB 2670326 (32 bit)

Categories: Uncategorized
%d bloggers like this: