Home > Uncategorized > Lync CU 5 innehåller bra uppdateringar

Lync CU 5 innehåller bra uppdateringar

Ett nytt uppdateringspaket för Lync som innehåller en hotfix för mobilitetstjänsten har kommit.
Det har också kommit uppdateringar för de mobila klienterna

Lync Server 2010 Hotfix KB 249736
Lync 2010 Hotfix KB 2670326 (64 bit)
Lync 2010 Hotfix KB 2670326 (32 bit)

Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: