Archive

Archive for July, 2012

Nyheter i Lync Server 2013, Persistent Chat Server

Vad är skillnaden mellan Group Chat Server (OCS 2007-Lync 2010) och Lync Server 2013 Preview, Persistent Chat Server?

Grupp-chatt funktionen i de olika OCS och Lync 2010 var ganska lika varandra. Några kännetecken var:
– Svårigheter med att få GC att fungera med Hög tillgänglighet
– Krävde alltid egen server och egen databas, kunde inte samexistera på en OCS/Lync FE-server
– Krävde alltid egen klient i tillägg till OCS/Lync klienten.
– Svårigheter med nordiska tecken och internationell support var aldrig en prioritet
– Office Communications Server 2007 R2 Group Chat pool krävde att användaren var kopplade mot en Office Communications Server 2007 R2 pool .

Efter en migrering, så finns det endast en Lync Server 2013 med Persistent Chat Server så då kan du städa upp bland  dina äldre dokument och servrar.

Följande val finns under en migrering:

 • Lync Server 2013 Preview Persistent Chat Server pool måste vara kopplade mot en Lync Server 2013 Preview pool.
 • Lync Server 2010, Group Chat pool måste vara kopplade mot Lync Server 2010 pool.
 • Office Communications Server 2007 R2 Group Chat pool måste vara kopplade mot en Office Communications Server 2007 R2 pool.

Dessa kan finnas sida-vid-sida, dock så fungerar inte kategorierna, rum och add-ins så att de kan interagera med varandra.

Using manual configuration, a legacy client (Group Chat client) can connect to one pool at a time for Office Communications Server 2007 R2, Lync Server 2010, Group Chat, or Lync Server 2013 Preview.

Lync 2013 Preview (client) kan bara ha dialog med Lync Server 2013 Preview Persistent Chat Server pool, inte mot några äldre Group Chat Server pooler. För att använda persistent chat i en Lync 2013 Preview (client), då måste användare var kopplad mot en Lync 2013 Preview server och pool.

Lync Server 2013 Preview, Persistent Chat Server programvara är del av Lync Server 2013 Preview infrastructure.

För att installera Lync Server 2013 Preview, så kräver Persistent Chat Server:

 • Användning av Topology Builder för att aktivera eller importera komponenter som du vill installera.
 • Förbereda din infrastruktur med Persistent Chat Server komponenter.
 • Installera Lync 2013.

beroende på kravet på hög tillgänglighet, så kan du installera Persistent Chat Server på en enskild server eller på flera servrar.

En Persistent Chat Server pool can existera med en Lync Server 2013 Preview Enterprise Edition Front End pool.

Som tidigare beskrivet, du kan inte installera en Persistent Chat Server för Enterprise Edition med någon annan server.
I tillägg så kan du inte installera Microsoft SQL Server database som används av Persistent Chat Server pool på en SQL Server Express, (som är den databas som används av Lync Server 2013 Preview Standard Edition).

Istället rekommenderas att SQL Server database for Persistent Chat Server installeras på en dedikerad server, även om Lync Server 2013 Preview SQL Server och Persistent Chat Server SQL Server stöds på samma server som används av SQL Server instance.

Persistent Chat installation är mycket olik OCS 2007 R1 eller R2 installation.
Du kan läsa mer om detta här.

Om du installerar Lync Server 2013 Persistent Chat Pools, it is important to note how the High Availability (HA) and Disaster Recovery (DR) model works and is different from how HA and DR works with Lync Server 2013 Enterprise Pools (which include CMS, Monitoring, and Archiving). With Enterprise Edition Pools, DRs operate by pairing Enterprise Pools with another Enterprise Pool in a DR Site.  A service called the Backup Service is installed when you pair pools that replicate Enterprise Edition Pool databases (along with the CMS, Monitoring, and Archiving Databases) to the DR Enterprise Edition Pool.

With a Persistent Chat Pool, a single Persistent Chat Pool is stretched across two locations.  This Pool supports up to 8 Persistent Chat Pool Servers where four can be active at any given time. Persistent Chat Pools will use SQL Mirroring to replicate their databases from one Site to the other Site.  However, unlike the Pool Pairing which uses the Backup Service, Persistent Chat Servers use a file share (these file shared are not part of the Lync Server 2013 Topology and you can read more about how these file shares are configured here and here) to replicate SQL database data from the SQL Mirror Instance in the primary datacenter to the SQL Mirror Instance in the secondary/DR datacenter.

Prerequisites for Migration


Ensure that you’ve satisfied the following prerequisites before migrating either Lync Server 2010, Group Chat or Office Communications Server 2007 R2 Group Chat to Lync Server 2013 Preview Persistent Chat Server.

 1. Deploy at least one Lync Server 2013 Preview pool. If you have multiple Lync Server 2013 Preview pools, decide which Lync Server 2013 Preview pool will be the home pool for the new Lync Server 2013 Preview Persistent Chat Server pool.
 2. Install the Lync Server 2013 Preview Persistent Chat Server pool. It will be empty (no categories, rooms, or add-ins). Before you migrate your legacy categories, rooms, or add-ins, you can create rooms, categories, or add-ins in your Lync Server 2013 Preview Persistent Chat Server deployment. Be aware that these newly created items may conflict with legacy items that you migrate. Avoid any naming conflicts; otherwise, they will be overwritten when the legacy data is migrated.
Categories: Lync 2013, Lync klient

Lync 2013 Customer-Preview med Skype-koppling har kommit

Hej

Igår den 16 juli så kom nyheten som många har väntat på, Lync Server 2013 customer-preview finns nu för nedlastning. Nu kan det regna ännu mer……

http://digitalmacgyver.wordpress.com/2012/07/16/lync-2013skype-customer-preview-has-arrived-here-is-some-great-links-and-resources/

http://lync.microsoft.com/en-us/Pages/Lync-2013-Preview.aspx

(denna informationen är från beta så saker kan förändras i RTM färdig version:

Nyheter som är värda att titta extra på:

 • Flerparts HD Video
 • Stöd för H.264 SVC Support (Lync 2010 och OCS stödjer bara H263)
 • Skype Federation: Närvaro, chat och röst.  Väntar på besked om Skype video
 • Röst och Video med Lync Web App
 • Lync Mobile VoIP

Andra bra förättringar:

 • 1080p HD video
 • Rollfunktioner: Lync Arkiv och Övervaknings-funktioner kan nu köras på en Front End server (minskar behovet av en ytterligare server)
 • XMPP kan nu köras på Edge Server (minskar behovet av en ytterligare server)
 • Du kan inte längre installera A/V konferens servern separat. Nu måste den alltid finnas på server med front-end rollen.
 • Direktoren är nu en extra roll, vilket jag altid har behandlat dem som.

Backup och Hög tillgänglighet

Lync 2010 införde en backup funktion där en annan pool eller server kunde ta över register-funktionen. När en användares hemma pool kommer ur funktion så kan klienten automatiskt ansluta till en förutbestämd backup pool.  Detta skapar hög tillgänglighet men klienten tappar konferens-funktionen och kontakt-listan fungerar inte. I Lync 2013, så kommer användaren att behålla nästan all funktion om en pool havererar.
Detta kan ske eftersom nästan alla användardata nu replikeras till alla Lync servrar på företaget. Varje server innehåller flera kopior av användardatabasen, så det blir nästan ingen funktionsnedsättning på service-funktionen.
Jag får säga “nästan” för att svarsgrupper (Response Groups) har fortfande inte HA-funktion (något som var missat i Lync 2010 också).
Så om du får ett haveri på din hemma-pool så kommer inte  svarsgrupperna att fungera.
Varje front-end server inehåller en komplett kopia av alla databaser som lagras i SQL back-end-server, så om back-end SQL database server inte svarar så kommer fortfarande front-end servern att fungera.
Nu stödjer också Lync 2013 SQL mirroring på back-end databasen. Detta kan reducera hårdvarukostnader när vi hade äldre clustering funktioner i SQL (som separat lagring).

Telefoni och konferens

In Lync 2010, if you had multiple mediation servers connecting to the same PSTN gateway or SIP trunk, you had to fake the Topology Builder out by creating multiple DNS A records pointing to the same IP.  Lync 2013 now supports M-N trunk routing.  This allows you to have multiple trunks to different gateways, and a gateway to have multiple trunks to different Mediation Servers.
Lync 2013 stödjer inter-trunk routing. Denna funktion tillåter Lync att fungera som en mellanväxel mellan två olika telefonisystem.  Som exempel så kan Lync acceptera samtal från en PBX till en annan PBX och skicka  samtal från en PBX, och skicka detta vidare till en annan PBX.
This can be very useful in larger environments and allows Lync to be the backbone of a corporate telephone network.
In Lync 2010, you could use trunk translation rules to modify the CALLED phone number before passing it to the next hop.  However, you couldn’t make any changes to the CALLING number (ie the person making the telephone call).  Lync 2013 now allows you to make changes to both the called and calling number.  This is very useful when the PSTN provider does not accept E.164 formatted phone numbers. For example, in North America, many PSTN providers do not accept the country code 1 as part of the number and only accepts 10-digit numbers.  In the past, an external gateway would have to do the necessary manipulation, but with Lync 2013, all the number manipulation can be done in Lync.
There are also several other new Enterprise Voice related enhancements. Delegates can setup simultaneous ringing to their mobile devices for incoming calls to their manager. When a user has setup simultaneous ringing to a mobile phone, and the device is turned off or out of range, Lync 2013 can determine that an incoming call was immediately routed to voicemail, and disconnect that endpoint so the call can continue to ring other endpoints. Caller ID presentation allows administrators to modify the Caller ID format in a much more scalable way than in Lync 2010, which only allowed Caller ID changes based on the route.

Response Groups

Not much has changed here, but you can configure Response Group Managers and Administrators, allowing you to delegate Response Group tasks to other users.  If this seems familiar, its because that feature was in OCS 2007 R2, but was removed from Lync 2010 for some reason.

Integration with Lync Online

You can now create hybrid deployments with a mix of on-premises and Lync Online servers (similar to Exchange 2010).  This means that you can have some users running “in the cloud” and some users on traditional on-premises servers.  Microsoft calls this “hybrid voice”.  You can also have all your users running in Lync Online and make calls via an on-premises PSTN gateway. This means you can allow Lync Online users to dial legacy PBX extensions, or make calls via a traditional PSTN connection (T1/E1 or similar) in situations where SIP trunking isn’t desirable or an option.  Media bypass will work in this situation, so a user’s media stream won’t be hairpinned through the Lync Online service when making phone calls from an office running a local PSTN gateway.

Mobility

Mobile clients will finally get the featureset people have been asking for.  Now, mobile clients will be able to make audio and video calls from their mobile device using either a mobile data connection or wi-fi.  Not sure if this will be available at launch or sometime after.  I saw an early demo of Lync 2013 on a tablet running Windows 8, and it pretty much guaranteed I’ll be buying a Windows 8 tablet when it comes out.  Lync on a tablet was just THAT cool.

Persistent Chat

Persistent chat (or group chat), is now a full-fledged Lync service, unlike older versions which was really just tacked on (and quite poorly, in my opinion).  You now define servers in the Topology Builder as with other roles, and the persistent chat features are included in the base Lync 2013 client (no separate client required).

Other New Features

Other features that don’t fall into the above categories include:
 • Full IPv6 support
 • VDI plugin – allows full A/V support in virtual desktop environments
 • H.264 SVC codec support
 • Skype federation support

There are a lot of other small enhancements that go a long way towards improving the overall product or enhancing usability.  If I were to go into detail here on all of them, it would become a very long post.  I will do future deep-dives into some of the specific improvements at a later time.

Categories: Lync 2013, Lync klient, Skype
%d bloggers like this: