Home > Lync 2010, Lync klient, UC > Lista med testade Hardware Load Balancers för Lync

Lista med testade Hardware Load Balancers för Lync

Det finns många Hardware Load Balancers. Microsoft har hyrt in ett externt testföretag som testar hur Lync och Exchange fungerar i hop med olika HLB.

På denna länken hittar du flera olika leverantörer som har testat sina produkter mot Lync och Exchange 2010.
Lista med testade HLB för Lync;

http://technet.microsoft.com/en-us/lync/gg269419.aspx

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: