Home > Lync 2010, Lync 2013, UC > Vad gör du när du har 16 GB ledig disk och får meddelandet av Lync Server 2013 Enterprise sql cannot find any suitable disks

Vad gör du när du har 16 GB ledig disk och får meddelandet av Lync Server 2013 Enterprise sql cannot find any suitable disks

Vad gör du när du har 17 GB ledig disk och får meddelandet av Lync Server 2013 Enterprise sql cannot find any suitable disks?
Ett annat felmeddelande kan vara: “Command Execution failed: Cannot find any suitable disks for database files.”

Gjorde en Lync Server 2013 Enterprise installation och fick meddelandet att “sql cannot find any suitable disks” trots att jag hade mer än 16 GB ledig disk.
Detta inträffade när jag körde steg 2 som aktiverar olika Lync egenskaper på en Lync Frontend server.

Det visade sig att jag inte var den förste som hade hittat detta felet, och att felmeddelandet kan vara otydligt. Svaret på frågan är: Lync Server 2013 kräver minst 20 GB ledig disk.

Lösningen var enkel, att expandera en disk för en virtuell server med OS Windows Server 2008 R2 kan du göra under drift.

Vill du läsa mer hittar du något på Lync Server 2013 eller 2010: Cannot find any suitable disks for database files

Categories: Lync 2010, Lync 2013, UC
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: