Home > Lync 2013 > Lync översättare i Office 2013

Lync översättare i Office 2013

O2013_Converastiontranslator

Om du nu börjar prova Office 2013 och Lync 2013 så saknade jag en trevlig finess som finns i Lync 2010, översättningsfunktionen Conversation Translator.

Denna funktion kräver att Silverlight finns på datorn och den hjälper dig att direkt i din chat översätta till 37 olika språk från svenska. Inte dåligt för en gratis webbtjänst.

Du når funktionen genom att klicka på de tre punkterna som är gulmarkerade i bilden, där finns alternativet Lync Conversation Translator

För att få till funktionen måste du lägga till ett reghack:

Spara texten i en textfil och döp efternamnet till reg

Lägg  sedan till infon i ditt register på din dator. Starta om Lync 2013 efteråt.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync\Addins\{2b26edf9-92e0-4d9c-9d7a-f772fcd4f31b}]
“Name”=”Lync Conversation Translator”
“Parameters”=””
“ExtensibilityApplicationType”=dword:00000000
“ExtensibilityWindowSize”=dword:00000001
“DefaultContextPackage”=dword:00000000
“InternalURL”=”http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=68810&Lync=y”
“ExternalURL”=”http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=68810&Lync=y”
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync\Security]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync\Security\Trusted Sites]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync\Security\Trusted Sites\conversationtranslator.cloudapp.net]
“http”=dword:00000001
“https”=dword:00000001

====================================================================

När reghacket är installerat och Conversaion translator (hämtas här) samt Silverlight så startar du om Lync klienten.

Categories: Lync 2013
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: