Home > Lync 2010, Lync 2013, Skype > Nu finns det koppling mellan Lync 2013 och Skype federation

Nu finns det koppling mellan Lync 2013 och Skype federation

Guide för Lync 2013 och Skype federation Hur

Jag får ofta frågan om hur kan jag få Lync och Skype att fungera. Svaret är att nu har det gjorts förändringar och detta måste du göra för att komma igång.

Systemkrav är:

  • Lync server 2010 eller 2013 (en källa såger också att det fungerar med OCS 2007R2)
  • ha en Lync Edge Server med certifikat från godkänd CA-leverantör

Dessa små steg måste du göra:

Aktivera Lync Public IM Federation

Surfa till https://pic.lync.com, logga in med ditt LiveID, ange din Microsoft Partner ID, ange Volume License kontract eller SPLA Licensnummer Nr och starta en “provisioning request”.

Du behöver ange din edge servers externa namn (t.ex. sip.företag.se), aktuell domän som du vill federera med (i.e. företag.se) och skicka in anmälan.

OBS: Om du redan är federad med MSN, så är förmodligen din federation med Lync i gång.

Ändra policy på din Lync Server så att Skype fungerar

Ändra din access policy (i detta fall är det den globala policyn) för “communication with public users”:

Ta bort äldre koppling mot gamla messenger/MSN federation (via powershell eller Control Panel):

Remove-CsPublicProvider -Identity Messenger

Remove-CsPublicProvider -Identity MSN

Skapa ny koppling mot Skype-tjänsten.

New-CsPublicProvider -Identity Skype -ProxyFqdn federation.messenger.msn.com -IconUrl “https://images.edge.messenger.live.com/Messenger_16x16.png” -VerificationLevel 2 -Enabled 1

Stäng och öppnad din Lync
Nu ser du en ny ikon i din Lync:

addskype

Använda Lync för Skype anslutning

Kraven för koppling Lync – Skype är:

  • Skype användare måste logga in med sitt  Microsoft Live konto (du kan koppla ditt Skype konto med ditt Live Id via www.skype.com
    logga in med ditt konto och ändra dina konto uppgifter.
  • Lync användare måste vara aktiverade för Public IM anslutning.

Lägg till din Skype kontakt som visas med denna bilden:

OBS: på äldre klienter så om din kontakt inte har ett “standard” Microsoft domän dom  @hotmail.com, @msn.com, etc. i sitt IM Address fält, skriv in Microsoft Account (MSA) konto på din Skype kontakt på detta sätt user(domain name)@msn.com. Så för bob@contoso.com, så skriver du bob(contoso.com)@msn.com.

Nu kan du se din kontakt och starta en IM (chat) session:

HBSkype

Skype användaren kan lägga till sin Lync contact genom att bara skriva in Sip adressen i Sök-fältet:

Kom ihåg:

Lync Server administrator måste ställa in Lync användarens policy så att den tillåter inkommande frågor. Om inte så kommer inte Lync användaren att få någon kontakt förfrågan med Skype användaren.
Beroende på inställing i Lync användarens policy, så kommer frågan om att lägga till Skype användaren på Lync klientens New flik.
För att börja kunna kommunicera med Skype använddaren, så måste Lync användaren lägga till Skype kontot på antingen Favorites listan eller en kontakt lista.

Ställ in Lync inställningarna i Alerts under Lync Options (kugghjulet):

Lycka till med din Skype anslutning!

Categories: Lync 2010, Lync 2013, Skype
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: