Home > Cumulative Update, Lync 2013, UC > Lync Server 2013 CU2 – Juli 2013 släpptes vid Independence day

Lync Server 2013 CU2 – Juli 2013 släpptes vid Independence day

Våra vänner i USA har startat firandet av 4 juli med att släppa CU2 (Samlad uppdatering nr 2) för Lync Server 2013.

Server Uppdatering

Nu hittar du status på servern som version “5.0.8308.420”:

KB artikel innehåller mer fakta: http://support.microsoft.com/kb/2809243

Uppdatering innehåller uppdatering av Core lync, Webb komponenter, Webb konferens, telefoni, Grupp chat och verktyg

Du kan lasta ner innehållet här Lync Server 2013 Cumulative Update KB 2809243 : http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36820

Glöm inte att uppdatera databasen på dina Lync servrar. På en standard server är kommadot:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SE.FQDN -Verbose

På en företags server med backend databas är kommandot:
Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SQL.FQDN -Verbose

Om du har en lösning med SQL och en spegel kopia, gör så här:

Recommend that you use the Invoke-CsDatabaseFailover -NewPrincipal Primary cmdlet and verify that the primary server is principal before you run the Install-CsDatabase cmdlet.

Ett bra Powershell kommando att testa i detta sammanhanget är: Get-CsPoolUpgradeReadinessState

Greg i Sydney har flera bilder från updateringen och du kan läsa mer här: https://greiginsydney.com/lync-server-2013-cu2-july-2013/#more-3083

=====================================================

English version http://support.microsoft.com/kb/2809243 recommended update for Lync 2013 server
KB 2809243 article includes a DETAILED list of installation steps, where previously there has been some ambiguity (particularly around the database updates).

Do not forget to update your database on onyour Lync serversr. At a Lync standard server is the command:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SE.FQDN -Verbose

At a Lync Enterprise server the command is:
Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SQL.FQDN -Verbose

If your SQL has a mirrored solution, do like this:

If database mirroring is enabled for your back end databases, we strongly recommended that you use the Invoke-CsDatabaseFailover -NewPrincipal Primary cmdlet and verify that the primary server is principal for all databases before you run the Install-CsDatabase cmdlet.

A good Powershell command to test is: Get-CsPoolUpgradeReadinessState

Greg in Sydney has several pictures from the the update and you can read more about it here: https://greiginsydney.com/lync-server-2013-cu2-july-2013/#more-3083

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: