Archive

Archive for January, 2014

Lync Server Uppdatering Januari 2014

Beskrivning hittar du här: http://support.microsoft.com/?kbid=2809243 alternativt http://support.microsoft.com/kb/2809243/en-us
Download hittar du här: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36820

Uppdateringen innehåller förändringar för Core, Central management, Backup, Frontend server tjänst, Unified Communications Managed API 4.0 och webb komponenterna. Alla andra delar kommer från tidigare CU (Cummulativa uppdateringar).
Uppdateringen löser felaktigheter för frontend tjänster, problem om telefonnummer finns registrerat i både 2010 och 2013 miljöer, för Enterprise Lync lösningar så finns det nu stöd för TDE Transparent Data kryptering (Encryption).

Metod

Steg 1: Kontrollera att dina Lync-servrar kan ta emot denna uppdatering:
Starta Lync powershell och kör kommando Get-CsPoolUpgradeReadinessState
Om poolen är parad med en annan pool så måste du först växla över till Pool2.
detta görs med kommando: Invoke-CsPoolFailover -PoolFQDN <Pool1 FQDN> -DisasterMode -Verbose

Steg 2: När du får klartecken (Ready) på Status så uppdatera Frontend server efter frontend server i varje pool.
om du får vänta status (Busy) så vänta och kör testet igen efter 10 minuter.

Lync_update_jan2014
Steg 3: Stoppa Lync tjänsterna med kommando Stop-CsWindowsservice – graceful -verbose.
Kör sedan uppdatering av front end servrar

Kontrollera sedan databaserna.

The english orginal:
The cumulative update resolves the following issues:

  • 2912334 Event ID 57006 is logged when you cannot restart the Lync Server 2013 front-end service
  • 2912338 Can’t call Enterprise Voice-enabled users when the users have the same main telephone number in a Lync Server 2013 environment
  • 2912340 An external call is routed based on Location-Based Routing that is configured for internal AD sites in a Lync Server 2013 environment
  • 2912342 Lync Server 2013 supports TDE in SQL Server 2008 or a later version on a back-end server
  • 2912343 Event ID 1001 is logged when the RTCSrv.exe progress crashes on a Lync Server 2013 Edge server

This update also fixes the issues that are previously listed in the following Microsoft Knowledge Base article:

  • 2881684 Description of the cumulative update 5.0.8308.556 for Lync Server 2013 (Front End Server and Edge Server) : October 2013
  • 2819565 Description of the cumulative update 5.0.8308.420 for Lync Server 2013: July 2013
  • 2781547 Description of the cumulative update 5.0.8308.291 for Lync Server 2013: February 2013
%d bloggers like this: