Archive

Archive for February, 2014

Lync Server 2013 on Windows Server 2012 R2

Lync Server 2013 on Windows Server 2012 R2 / How to have Lync running on Windows Server 2012 R2

Trond har påmint om hur du får en bra Lync 2013 installation på Windows server 2012 R2.

Reghacket hittar du mer beskrivet på: http://support.microsoft.com/kb/2901554/en-us

Takk for hintet Trond on his blog: http://trogjels.wordpress.com/2013/12/02/lync-2013-on-windows-server-2012-r2

En annan bra sak är att installera .Net 3.5 Extensibility. För att få detta att fungera smidigt så är det bra att peka ut Server 2012 Source media/Sources/sxs vid installationen.

Sammanfattning:

1. Lägg till .Net 3.5 Extensibility samt peka ut Server 2012 Source media/Sources/sxs

2. Gör SSL-reghack förändring.

3. Uppdatera Lync server med senaste Lync update från KB http://technet.microsoft.com/en-us/lync/dn146015.aspx

From <http://support.microsoft.com/kb/2901554/en-us> How to have Lync running on Windows Server 2012 R2

============================================
To work around this problem, set the Schannel registry key to a value of 0x0002 on all computers that are hosting Lync Server 2013 Front End servers. This change disables Session Ticket TLS Optimization in the system.

Notes

You can disable this value without compromising the security of the system. The system will revert to handling TLS sessions exactly like the sessions were negotiated in earlier Windows Server operating systems.

 • Lync Server 2013 is supported by Windows Server 2012 R2 when this registry workaround is performed.

Click Start, type regedit in the Start search box, and then click regedit.exe in the results list.
Locate the following registry subkey:
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\Schannel

Right-click Schannel, and then click New DWORD (32-bit) value.

 1. Type EnableSessionTicket, then press Enter.
 2. Right-click EnableSessionTicket, and then click Modify.
 3. Change the existing value to 2, and then press Enter.
 4. Exit Registry editor.
 5. Open the Lync Server Management Shell.
 6. Run the following Lync Server PowerShell commands in the given order:
  Stop-CsWindowService
  Start-CsWindowsService

 

Summary:

1. Add .Net 3.5 Extensibility and register path to source package for Server 2012 Source media/Sources/sxs

2. Do the SSL-registry change.

3. Uppdate Lync server with the latest Lync update from KB http://technet.microsoft.com/en-us/lync/dn146015.aspx

From <http://support.microsoft.com/kb/2901554/en-us> How to have Lync running on Windows Server 2012 R2

Categories: Lync 2013, Norge

Nyheter från Las Vegas / News from Lyncconf 14 at Las Vegas

I dag tisdag den 18 februari startade Lync konferensen 2014 i Las Vegas

Nyheter som släpptes var:

– Lync och Skype kommer att kunna ha videosamtal mot varandra (kommer i en kommande uppdatering inom några månader).

– Lync Online får kapacitet för stora On-line möten (mer än 1500 personer).

– Du kan starta Lync möten bara genom att tala ut Lync starta mötes kommando.

– Lync har nu sålts under 38 kvartal med minst tvåsiffriga procentuella ökningar och är en miljard USD industri idag.

– Idag används Lync och Skype av mer än 130 miljoner IOS och Android användare. Lync kommer nu för Android tablets också som lanseras på Google Play i juni.
Nyheter kommer nu varje kvartal.

– Det finns idag mer än 1300 certifierade Lync partners och 60 % av företag i USA använder eller håller på att installera Lync.

– En tredjedal av världens Long distance call använder Skype idag och många samtal sker via en Android telefon.

– Windows phones får en uppdatering till 8.1

– Lync server och Tandberg kommer att kunna ha fungerarande videosamtal.

Vill du se det första key note seminariet så är det inspelat på http://www.lyncconf.com/

Today at 18th of februar started Lync conferense 2014 in Las Vegas

News that was mentioned during key notes vas:

– Lync and Skype will be able to have video call towards each other (will be part in a future update that will arrive in a few months).

– Lync Online will have capacity for big On-line meetings (moore than 1500 people).

– You can start Lync meetings by just saying Join my next meeting. The API is open so you as developer can use the Open Speach API.

– Lync has now been sold during 38 quarters with a increase of at least 2 digit procentual increase and is today a billion US Dollar industry today.

– Today Lync and Skype is used by moore then 130 millions of IOS and Android users. News now comes every quarter.

– There are moore then 1300 certified Lync partners and 60 % of companies in US today uses or are  installing Lync.

– One third of the worlds Long distance call uses Skype today.

– Lync server and Tandberg interop is coming.

I you want to see the first key note session then you find it on  http://www.lyncconf.com/

Categories: Lync 2013, Lync klient, Skype, UC, Video

Kontroll att databaser är uppdaterade i Lync

När du uppdaterar dina Lync servrar så krävs det ofta en databasuppgradering också.
Denna kan installeras automatiskt om du har  en Lync standard server med när du har separat SQL backend server så krävs i nio fall av tio att du uppdaterar SQL-databaserna själv.

Du behöver inte vara orolig, det finns script som undersöker och sätter rätt rättigheter på databasen.

Det du behöver göra är att peka ut server med fullt FQDN-namn i ett powershell kommando.

För Lync 2013 Server så skriver du följande:

get-help test-csdatabase -Examples så får du flera bra exempel.

Test-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn "my-Lync-sqlserver.company.local"

Vill du läsa mer så finns det utförligt beskrivet här:
Från MS: http://support.microsoft.com/kb/2809243/en-us
Från Doug Deitterick blog: http://blogs.technet.com/b/dodeitte/

Uppdatering av databaserna görs med följande kommando

Install-CSDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn "my-Lync-sqlserver.company.local" -Verbose

http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg399044.aspx
Från MS: http://support.microsoft.com/kb/2809243
Från Doug Deitterick blog: http://blogs.technet.com/b/dodeitte/
Categories: Uncategorized
%d bloggers like this: