Home > Uncategorized > Kontroll att databaser är uppdaterade i Lync

Kontroll att databaser är uppdaterade i Lync

När du uppdaterar dina Lync servrar så krävs det ofta en databasuppgradering också.
Denna kan installeras automatiskt om du har  en Lync standard server med när du har separat SQL backend server så krävs i nio fall av tio att du uppdaterar SQL-databaserna själv.

Du behöver inte vara orolig, det finns script som undersöker och sätter rätt rättigheter på databasen.

Det du behöver göra är att peka ut server med fullt FQDN-namn i ett powershell kommando.

För Lync 2013 Server så skriver du följande:

get-help test-csdatabase -Examples så får du flera bra exempel.

Test-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn "my-Lync-sqlserver.company.local"

Vill du läsa mer så finns det utförligt beskrivet här:
Från MS: http://support.microsoft.com/kb/2809243/en-us
Från Doug Deitterick blog: http://blogs.technet.com/b/dodeitte/

Uppdatering av databaserna görs med följande kommando

Install-CSDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn "my-Lync-sqlserver.company.local" -Verbose

http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg399044.aspx
Från MS: http://support.microsoft.com/kb/2809243
Från Doug Deitterick blog: http://blogs.technet.com/b/dodeitte/
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: