Archive

Archive for the ‘Backup och Restore’ Category

Lync Server Uppdatering Januari 2014

Beskrivning hittar du här: http://support.microsoft.com/?kbid=2809243 alternativt http://support.microsoft.com/kb/2809243/en-us
Download hittar du här: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36820

Uppdateringen innehåller förändringar för Core, Central management, Backup, Frontend server tjänst, Unified Communications Managed API 4.0 och webb komponenterna. Alla andra delar kommer från tidigare CU (Cummulativa uppdateringar).
Uppdateringen löser felaktigheter för frontend tjänster, problem om telefonnummer finns registrerat i både 2010 och 2013 miljöer, för Enterprise Lync lösningar så finns det nu stöd för TDE Transparent Data kryptering (Encryption).

Metod

Steg 1: Kontrollera att dina Lync-servrar kan ta emot denna uppdatering:
Starta Lync powershell och kör kommando Get-CsPoolUpgradeReadinessState
Om poolen är parad med en annan pool så måste du först växla över till Pool2.
detta görs med kommando: Invoke-CsPoolFailover -PoolFQDN <Pool1 FQDN> -DisasterMode -Verbose

Steg 2: När du får klartecken (Ready) på Status så uppdatera Frontend server efter frontend server i varje pool.
om du får vänta status (Busy) så vänta och kör testet igen efter 10 minuter.

Lync_update_jan2014
Steg 3: Stoppa Lync tjänsterna med kommando Stop-CsWindowsservice – graceful -verbose.
Kör sedan uppdatering av front end servrar

Kontrollera sedan databaserna.

The english orginal:
The cumulative update resolves the following issues:

 • 2912334 Event ID 57006 is logged when you cannot restart the Lync Server 2013 front-end service
 • 2912338 Can’t call Enterprise Voice-enabled users when the users have the same main telephone number in a Lync Server 2013 environment
 • 2912340 An external call is routed based on Location-Based Routing that is configured for internal AD sites in a Lync Server 2013 environment
 • 2912342 Lync Server 2013 supports TDE in SQL Server 2008 or a later version on a back-end server
 • 2912343 Event ID 1001 is logged when the RTCSrv.exe progress crashes on a Lync Server 2013 Edge server

This update also fixes the issues that are previously listed in the following Microsoft Knowledge Base article:

 • 2881684 Description of the cumulative update 5.0.8308.556 for Lync Server 2013 (Front End Server and Edge Server) : October 2013
 • 2819565 Description of the cumulative update 5.0.8308.420 for Lync Server 2013: July 2013
 • 2781547 Description of the cumulative update 5.0.8308.291 for Lync Server 2013: February 2013

Snabbkurs BackUp och Restore av Lync Server

Säkerhetskopia / backup

 1. Gör en planering där du bestämmer hur ofta du vill ta en kopia, var din backup skall lagras samt vid vilka händelser kräver återläsning, var du skall få fatt på hårdvara om det behövs, när och hur du testar dina kopior och så vidare.
 2. Var säker på att du tar kopia på data OCH inställningar.
 3. Viktigast är att få kopia på Central Management Store (Xds.mdf). Den innehåller Lync Topologin med inställningar för alla Lync servrar.
 4. Andra viktiga data är:  Active Directory Domain Services backup.
  AD DS innehåller användarens SIP URIs, kontaktinfo för Response Gruppen och Conferencing Attendant, användarekonton. Stor hjälp vid en återläsning.
 5. Powershell-Kommando för att kopiera Lync Server komponenter:
  – Topology Data :: Export-CsConfiguration
  – Platsinformation och E-911-tjänsten :: Export-CsLisConfiguration
  – Svarsgruppinställningar och data :: Export-CsRgsConfiguration
  – Användar och KonferensID data :: Dbimpexp.exe (finns på Lync media)
 6. Använd SQL Server Management Studio för att ta kopia av Archiving och Monitoring databaser.
 7. Din standard backup system (eller RoboCopy) tar hand om Lync Server file store.
 8. Group Chat kan INTE tas om hand med standard verktyg.  Läs mer på Backing Up the Group Chat Database, Compliance Database, and File Repository .

Restore eller Återläsning

 1. Kommandon för återläsning eller restore av Lync Server komponenter:
  1. Ställ in Active Directorys pekare till Central Management store
   :: Set-CsConfigurationStoreLocation
  2. Importera topology, policies, och inställningar till Central Management Store :: Import-CsConfiguration
  3. Uppdatera (Publicera) topologin på nytt :: Publish-CsTopology
  4. Aktivera topologin :: Enable-CsTopology
  5. Återskapa plats information/E-911 :: Import-CsLisConfiguration
  6. Återläs användardata :: Dbimpexp.exe
  7. Återläs svarsgrupper :: Get-CsApplicationContact (Läs mer på Lync PowerShell blog) OCH Import-CsRgsConfiguration
 2. Ändra inte dessa saker mellan backup och restore:
   1. DNS inställningar
   2. DHCP inställningar
   3. Domain namn
   4. FQDNs
   5. File store paths

  Återläsning kommer inte att fungera bra om du gör detta.

 3. Ta med Lync’s SQL databaser i de vanliga nattliga backuperna.

Tack till Nexthop blogg om B&R, och Lync insiders blogg om B&R.
Microsofts manual för backup och restore hittar du här.

%d bloggers like this: