Archive

Archive for the ‘Blackberry’ Category

Nu stödjer Blackberry Lync Server 2010

Sedan SP3 kom till Blackberry ver 5.0 (2011-03-07 ver 5.0.3) så stöds Lync server 2010 och OCS 2007 R2. Tidigare har det bara fungerat bra med OCS 2007.

Förbereda servern för BlackBerry Collaboration Service tillsammans med Microsoft Lync Server 2010

Om du vill använda BlackBerry® Collaboration Service med Microsoft® Lync™
Server 2010, så behöver du bekräfta att server där installerar BlackBerry Collaboration Service på har dessa funktioner/program:

 • Installera och aktivera Microsoft® .NET Framework 3.5 SP1 (om du har installerat Microsoft .NET Framework 4.0, titta på support.microsoft.com och KB 2224981 innan du fortsätter).
 • För dessa steg, använd installations paketet som följde med i Microsoft
  Lync Server 2010 installation filerna. Du hittar dem i Setup\amd64.
 • Installera Microsoft® Visual C++® 2008 Redistributable Package
  (vcredist_x64.exe).
 • Installera Microsoft® SQL Server® Native Client (sqlncli_x64.msi).
 • Lasta ned följande program från Volume Licensing Service Center at www.microsoft.com.
  1. Installera Microsoft® Unified Communications Managed API 2.0 Core
   Redist 64-bit (ucmaredist.msi).
  2. Installera Microsoft® Office Communications Server 2007 R2, Core
   Components (ocscore.msi).
 • Installera ett bestämt certificat till Personal Certificate foldern för det lokala dator-kontot. Du måste använda Web Server Certificate mallen och ange följande information:
 • I Subject Name, skriv FQDN på Microsoft Lync Server 2010 pool.
 • I Subject Alternative Names, skriv FQDN på Microsoft Lync
  Server 2010 poolen och FQDN på den server som du installerar  BlackBerry Collaboration Service på.
 • I Friendly Name, skriv LyncConnector.

BlackBerry Collaboration Service stödjer Microsoft® Unified Communications Managed API 2.0 och måste använda Microsoft Office Communications Server 2007
R2, Core Components för att klara bakåtkompabilitet med Microsoft Lync Server 2010 med Microsoft Unified Communications Managed API 2.0. BlackBerry Collaboration Service stödjer inte ocscore.msi eller ucmaredist.msi från Microsoft
Lync Server 2010 installation filer.

För att lasta ned installationsfilerna, besök Microsoft Download Center eller Volume Licensing Service Center hos www.microsoft.com.

Vill du läsa mer om kraven på det obligatoriska certifikatet, besök www.blackberry.com/btsc och sök article KB24960.

Referens

Gör så här om du vill ha en integrerad lösning med Lync eller OCS 2007 R2:

1. Tjänsten BlackBerry® Collaboration Service måste vara en trusted application i Microsoft® Active Directory®. Lägg till det Windows® konto som kör BlackBerry Collaboration Service i gruppen RTCUniversalServerAdmins (normalt BESAdmin-kontot), så BlackBerry Collaboration Service automatiskt en “trusted application”.
Denna grupp RTCUniversalServerAdmins skapas när du installerar Microsoft Office Communications Server 2007 R2 eller Microsoft Lync Server 2010.

2. Om du ändrar listening porten eller FQDN an IM-poolen (Fronte End server) så måste du manuellt ändra provisioningeringsinställningarna.
3. Om du startar om BlackBerry Collaboration tjänsten (Service), så behöver du inte upprepa den manuella inställningen.

Manuellt lägga till BlackBerry Collaboration  Service som en trusted application

Innan:

 • Försäkra dig om att Windows® kontot (normalt BESAdmin) som använder för denna uppgift är medlem av RTCUniversalServerAdmins gruppen.

På den dator som kör tjänsten BlackBerry Collaboration  Service eller på den dator som är med i BlackBerry Domänen, flytta till C:\Program Files (x86)\Research In Motion\BlackBerry Enterprise  Server\BBIM\Servers\instance\config.

 • Kör BCSProvisioner.exe filen.
 • I BCSProvisioner dialog box, gör följande för att avsluta provisioning processen:
 • I Office Communications Server Pool drop-down box,
  välj ut det FQDN som du angav under BlackBerry® Enterprise Server installationen.
 • I BlackBerry Collaboration Service server FQDN fältet,
  skriv in FQDN på den dator som kör BlackBerry Collaboration Service.
 • I Listening port field, skriv in det port nummer som du angav under BlackBerry Enterprise Server installationen, normalt port nummer är 65061.
 • Klicka på Provision BCS.

I Windows Services, starta om BlackBerry Collaboration Service.

Stänga av automatic provisioning av BlackBerry
Collaboration Service som en trusted application

Om du installerar Microsoft® Office Communications Server 2007 R2 eller Microsoft® Lync™ Server 2010 för IM och du manuellt vill koppla BlackBerry® Collaboration Service som en trusted application i Microsoft® AD, så måste du stänga av automatic provisioning.

Innan: Försäkra dig om att Windows® kontot (normalt BESAdmin) som använder för denna uppgift är medlem av RTCUniversalServerAdmins eller RTComponentUniversalServices gruppen.

  1. På den dator som kör tjänsten BlackBerry Collaboration  Service eller på den dator som är med i BlackBerry Domänen, flytta till C:\Program Files (x86)\Research In Motion\BlackBerry Enterprise  Server\BBIM\Servers\instance\config.
  2. Öppna rimpublic.property filen i Notepad. I slutet av filen, skriv in: improxy.RIMMSConnector.autoprovision=false.
  3. Spara och stäng rimpublic.property filen.
  4. I Windows Services, starta om BlackBerry Collaboration Service.
Categories: Blackberry, Lync 2010
%d bloggers like this: