Archive

Archive for the ‘Cumulative Update’ Category

Lync Server 2013 CU2 – Juli 2013 släpptes vid Independence day

Våra vänner i USA har startat firandet av 4 juli med att släppa CU2 (Samlad uppdatering nr 2) för Lync Server 2013.

Server Uppdatering

Nu hittar du status på servern som version “5.0.8308.420”:

KB artikel innehåller mer fakta: http://support.microsoft.com/kb/2809243

Uppdatering innehåller uppdatering av Core lync, Webb komponenter, Webb konferens, telefoni, Grupp chat och verktyg

Du kan lasta ner innehållet här Lync Server 2013 Cumulative Update KB 2809243 : http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36820

Glöm inte att uppdatera databasen på dina Lync servrar. På en standard server är kommadot:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SE.FQDN -Verbose

På en företags server med backend databas är kommandot:
Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SQL.FQDN -Verbose

Om du har en lösning med SQL och en spegel kopia, gör så här:

Recommend that you use the Invoke-CsDatabaseFailover -NewPrincipal Primary cmdlet and verify that the primary server is principal before you run the Install-CsDatabase cmdlet.

Ett bra Powershell kommando att testa i detta sammanhanget är: Get-CsPoolUpgradeReadinessState

Greg i Sydney har flera bilder från updateringen och du kan läsa mer här: https://greiginsydney.com/lync-server-2013-cu2-july-2013/#more-3083

=====================================================

English version http://support.microsoft.com/kb/2809243 recommended update for Lync 2013 server
KB 2809243 article includes a DETAILED list of installation steps, where previously there has been some ambiguity (particularly around the database updates).

Do not forget to update your database on onyour Lync serversr. At a Lync standard server is the command:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SE.FQDN -Verbose

At a Lync Enterprise server the command is:
Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SQL.FQDN -Verbose

If your SQL has a mirrored solution, do like this:

If database mirroring is enabled for your back end databases, we strongly recommended that you use the Invoke-CsDatabaseFailover -NewPrincipal Primary cmdlet and verify that the primary server is principal for all databases before you run the Install-CsDatabase cmdlet.

A good Powershell command to test is: Get-CsPoolUpgradeReadinessState

Greg in Sydney has several pictures from the the update and you can read more about it here: https://greiginsydney.com/lync-server-2013-cu2-july-2013/#more-3083

Samlad uppdatering Juni 2012 för Lync 2010 Clients Phones & Server

Det har kommit en ny CU (Cumulative Updates) för Lync, så nu kan du starta med test och installation av Lync server och olika klienter.

En stor fördel med nya updateringen är att det går fint att visa PPT för användare som har iPad. Den ordnar också en annan bugg som gjort att användare kan inte ansluta till en Lync konferens via PSTN telefoner i en Lync Server 2010-miljö. Andra saker som är ändrade gäller routing av PSTN samt en uppdaterd serverkomponent i mobilitetstjänsten.

Produkt Version KB-artikel Download
Lync 2010 (64bit) 4.0.7577.4103 KB2701664 download
Lync 2010 (32bit) 4.0.7577.4103 KB2701664 download
Lync Server 2010 4.0.7577.199 KB2493736 download
Lync 2010 Group Chat Client 4.0.7577.4102 KB2701665 download
Lync 2010 Group Chat Admin 4.0.7577.4102 KB2707265 download
Lync 2010 Phone Edition(Polycom CX700 & LG-Nortel IP Phone 8540) 4.0.7577.4100 KB2724545 download
Lync 2010 Phone Edition – Polycom(CX500, CX600 and CX3000) 4.0.7577.4100 KB2701671 download
Lync 2010 Phone Edition – Aastra 4.0.7577.4100 KB2701667 download
Lync 2010 Phone Edition – HP 4.0.7577.4100 KB2701670 download

Tack till Tommy Clarke som gav idén till denna post, orginalet hittar du här: http://www.ultimate-communications.com/2012/06/cumulative-update-for-lync-2010-clients-phones-server-june-2012/

%d bloggers like this: