Archive

Archive for the ‘IP-telefoni’ Category

Samlad uppdatering Juni 2012 för Lync 2010 Clients Phones & Server

Det har kommit en ny CU (Cumulative Updates) för Lync, så nu kan du starta med test och installation av Lync server och olika klienter.

En stor fördel med nya updateringen är att det går fint att visa PPT för användare som har iPad. Den ordnar också en annan bugg som gjort att användare kan inte ansluta till en Lync konferens via PSTN telefoner i en Lync Server 2010-miljö. Andra saker som är ändrade gäller routing av PSTN samt en uppdaterd serverkomponent i mobilitetstjänsten.

Produkt Version KB-artikel Download
Lync 2010 (64bit) 4.0.7577.4103 KB2701664 download
Lync 2010 (32bit) 4.0.7577.4103 KB2701664 download
Lync Server 2010 4.0.7577.199 KB2493736 download
Lync 2010 Group Chat Client 4.0.7577.4102 KB2701665 download
Lync 2010 Group Chat Admin 4.0.7577.4102 KB2707265 download
Lync 2010 Phone Edition(Polycom CX700 & LG-Nortel IP Phone 8540) 4.0.7577.4100 KB2724545 download
Lync 2010 Phone Edition – Polycom(CX500, CX600 and CX3000) 4.0.7577.4100 KB2701671 download
Lync 2010 Phone Edition – Aastra 4.0.7577.4100 KB2701667 download
Lync 2010 Phone Edition – HP 4.0.7577.4100 KB2701670 download

Tack till Tommy Clarke som gav idén till denna post, orginalet hittar du här: http://www.ultimate-communications.com/2012/06/cumulative-update-for-lync-2010-clients-phones-server-june-2012/

Lägga till analoga telefoner i Lync Server 2010

Med Lync server 2010 kan du aktivera analoga telefoner om du har en gateway som hanterar en sådan anslutning.
Exempel på gateways som är certiferade är: Dialogic, .NET och Audiocodes.

Lync PS-kommando för detta är (Öppna en Lync management shell prompt i administrativt läge):

New-CsAnalogDevice -LineUri tel:+4631123456 -DisplayName "Konferenstelefonen Plan 1" -DisplayNumber "031 – 12 34 56" -RegistrarPool mylync-FE-server.company.local -AnalogFax $False -Gateway 10.10.10.11 -OU "ou=Telecomm_equipment,OU=UC-servers,dc=company,dc=local"

Observera att det Lync pool-namnet (om du använder en Lync standard server så är det fqdn till din Lync-server) som skall anges.
För att du skall få lov att lägga till en analog enhet så måste du vara medlem i RTCUniversalUserAdmins eller CS Administrator.

Följande fält måste anges:

Namn Typ Värde
LineUri Sträng “TEL:+4631123456”
DisplayName Sträng Blir namnet i AD, ej krav
AnalogFax Boolean ($True) om enheten är en fax,  annars ($False)
RegistrarPool Sträng “mylync-FE-server.company.local “
Gateway Sträng 10.10.10.11
OU Sträng “ou=Telecomm_equipment,OU=UC-servers,dc=company,dc=local"

 

OBS Följande fält kan anges i samma kommando men är inte obligatoriska:

Namn Typ Värde
DisplayNumber Sträng “031 – 12 34 56”
DisplayName Sträng Blir namnet i AD, ej krav
SipAddress Sträng SIP adressen måste ha prefix "sip:". Exempel: sip:konftel_plan1@company.com.

Aktivera Lync server 2010 för mobila klienter

Av Henrik Börjesson, 2011-12-13

Nu när de mobila klienterna finns tillgängliga, så har det också kommit information om hur du sätter upp Lync server. Denna posten går igenom vad som behövs i din miljö för att det skall fungera med de mobila Lync-klienterna från Microsoft. Xync från (finns för iPhone, Ipad och Android) behöver inte dessa förändringar.

OBS: Denna post kommer att uppdateras när jag får reda på mer information om mobila tjänsten.

Lync Mobila funktioner:

Lync mobile klient släpptes för Windows Phone 7 den 12 december och kommer under vecka 50 att komma med klienter för iPhone, iPad, Android, Nokia (Symbian). Funktionerna är nästan de samma oavsett plattform. Du kan inte se mötesinnehåll, ha videosamtal eller VOIP i den mobila klienten (Xync klarar video och VOIP om du har 3G-täckning).
Huvudfunktionerna är:
IM och närvaro
One Click join meetings
Call via work eller mobile extension

För en mer detaljerad lista så titta på TechNet article:

 • Planering för Lync Mobility

  Om du har en multi-homed Front End server så kan Mobility Service (Mcx) ibland haverera

  Skäl: När du beräknar routing för Mobility gör tjänsten detta som en fråga för den registrerade adaptern. Ibland så kan detta bli fel resultat om du har flera nätverksadaptrar. Det kommer en Release Note eller KB Artikel om detta ämnet.

  Om du använder en Director så måste den uppdateras med Mobility Service på samma sätt som alla dina Front End servrar.
  Om du kommer att stödja Lync Mobility och Push meddelanden i ditt interna Wi-Fi så måste du göra följande:

  Lägg till lyncdiscover.e-postdomän i intern DNS och låt den peka på extern SIP-adress
  Öppna TCP 5223 utåt in din firewall för att stödja Push Notifications
  Mer information hittar du på TechNet:

 • Systemkrav

  Guiden kräver att din Lync lösning är installerad med Lync Edge server och Reverse Proxy-funktion i din brandvägg. Guiden pratar endast om de Lync Mobility förändringar.

 • A: Installera CU4 (November release) eller senare

  i din Lync infrastruktur: Lync CU4.

  Guide med Best practice för Lync CU4:
  Kom ihåg att uppdatera databasen manuellt so pekas ut i del 6 av guiden ovan.
  Läs gärna mer i Tommy Clarkes utmärkta post.

  IIS 7.5 (Windows Server 2008 R2) är rekommenderad på grund av att mobil integration skapar högre belastningen på servern.

  Om du använder Server 2008 och IIS 7.0 så behöver du ställa in ASP.NET manuellt för att minska belastningen
  Läs mer på TechNet:

 • Om du använder Hardware Load Balancer

  Du måste säkerställa att cookie-based persistence är inställd per port för de externa portarna 4443 och 8080 på hardware load balancer.
  För Lync Server 2010 är det viktigt att använda cookie-based persistence så att flera anslutningar från en klient skickas till en server så att inte sessionerna mixas.
  Läs mer om detta på Load Balancing Requirements.

 • B: Installera IIS feature Dynamic Content Compression (Web-Dyn-Compression) på alla Front End servers.

  Server 2008: ServerManagerCMD.exe –Install Web-Dyn-Compression
  Server 2008 R2: Import-Module ServerManager; Add-WindowsFeature Web-Dyn-Compression

 • C: Aktivera Lync Mobility i din DNS

  lägg till DNS-rekords för Lync Mobility Autodiscover records CNAME eller A record

  Internt: lyncdiscoverinternal.sipdomain.com
  Peka denna på din Front End pool FQDN om det är CNAME eller IP om du använder A record
  Behövs detta? Läs mer om detta hos Brendan Carius:

  Externt: lyncdiscover.sipdomain.com
  Peka denna på din Reverse Proxy FQDN om du använder SSL eller skapa en ny Web Publishing regel och IP om du använder port 80
  Så här får du fram din Reverse proxy FQDN med ett PowerShell kommando på din Front End server
  Get-CsService -WebServer | ft ABHandlerExternalUri

 • D: Ordna portarna för Mobility tjänsten (Mcx) innan du installerar Mobility tjänsten

  Bekräfta att din server version är korrekt med följande PowerShell cmdlet: Get-CsServerVersion
  Skall vara version should be 4.0.7577.0 eller nyare
  I PowerShell kör följande cmdlet för interna och externa port
  Set-CsWebServer –Identity pool1.sipdomain.com -McxSipPrimaryListeningPort 5086 -McxSipExternalListeningPort 5087
  Publiera uppdateringar till CMS databasen
  Enable-CsTopology –verbose

 • E: Lasta ned och aktivera Lync Mobility

  Lasta ned McxStandalone.msi och kopiera den till denna bestämda folder på alla Front End servers och Directors

  Folder att kopiera filen till: C:\ProgramData\Microsoft\Lync Server\Deployment\cache\4.0.7577.0\setup
  Kör Lync Server Deployment wizard, som du hittar Administrative tools-> Lync Server
  Klicka på Install or update Lync Server System i wizarden eller skriv Enable-CScomputer
  Välj Step 2: Setup or Remove Lync Server components
  Nu konfas Lync Services på Front End med de nya Mobility listening ports
  Verifiera att server är riktigt konfad, öppna IIS och kolla efter att Autodiscover och Mcx Vdirs finns i IIS Manager

 • F: Uppdatera Front End server certificate med namnet lyncdiscoverinternal.sipdomain.com

  Detta gör du i Lync Server Deployment Wizard välj steg 3: Request, Install or Assign Certificates
  Du måste begära ett nytt internt med det nya namnet, dubbelkolla att du får alla övriga SAN namn från det gamla certificatet.
  Om du använder samma certifikat på alla Front End services så får du en PS onliner som listar alla dina certificates SAN’s
  Get-CsCertificate -Type default | Select-Object -ExpandProperty AlternativeNames
  För att återskapa certificates med PowerShell så se

 • G: Konfa Push Notification

  Push Notification används av Mobility Service för att skicka uppdateringar till Apple och Microsoft lurar som har Lync appen igång i bakgrunden så att de vaknar upp
  Kör följande cmdlet Push Notification för att aktivera:
  Set-CsPushNotificationConfiguration -EnableApplePushNotificationService $True -EnableMicrosoftPushNotificationService $True

  Du måste också aktivera federation med Office365 som en hosted provider om du inte redan ahrn gjort detta.
  New-CsHostingProvider -Identity ”LyncOnline” -Enabled $True -ProxyFqdn ”sipfed.online.lync.com” -VerificationLevel UseSourceVerification
  Du måste sätta upp en hosting proivder mellan din organisation och Push Notification Service hos Lync Online
  New-CsAllowedDomain -Identity “push.lync.com”

 • H: Publicera externt
 • Det finns två möjligheter när du publicerar Lync Mobility genom Reverse Proxy

  Publicera med port 80 och använd samma IP som din existerande Lync publishing rule
  Plus: behöver inte uppdatera ditt reverse proxy certificate med extra SAN-namn
  Minus: Du måste öppna port 80 på din existerande server och detta är inte rekommenderat att göra detta av Microsoft.
  Resultat: Information för din Lync mobila klients får information om din Frontend server okrypterat, men inget annat visas.

  Publicera genom port 443 med samma IP som din existerande Lync server
  Plus: All traffik kommer att krypteras, du behöver bara lägga till lyncdiscover.sipdomain.com till det publika namnet på den existerande regeln.
  Minus: Du måste lägga till ett extra SAN-namn för lyncdiscover.sipdomain.com på ditt reverse proxy certificate
  Resultat: all traffik är krypterat.

  Kolla Adam Jacobs blogpost om hur du skapar en ny fw-regel.

  I: Testa och felsök

  Så snart problem scenarios och felsökningsguider kommer så vill jag skriva om dessa:

  När du publiserar lyncdiscover över port 80, så måste aktivera authentication över port 80. Se blogpost av Marjus Sirvinsks: http://marjuss.wordpress.com/2011/12/12/troubleshoot-lync-mobility-reverse-proxy/
  A good Lync Mobile troubleshooting story at flinchbot: http://flinchbot.wordpress.com/2011/12/12/troubleshooting-tips-for-lync-mobility/

  Du kan testa Push Notificaton Service med följande cmdlet där where sip.sipdomain.com är din AccessEdgeFQDN

  Test-CsFederatedPartner –TargetFqdn –Domain push.lync.com –ProxyFqdn sipfed.online.lync.com
  Test-CsMcxPushNotification –AccessEdgeFqdn
  OBS: Då detta skrivs så får du ett fel av Test-CsMcxPushNotification cmdlet med kod 30008. Push till WP7 och Apple fungerar ändå. Får du ett 500 fel så fungerar det inte

  Enkel test av Mobility Service med detta, at this time it does not work with preconfigured CsHealthMonitoringConfiguration

  $passwd1 = ConvertTo-SecureString "Password01" -AsPlainText -Force $passwd2 = ConvertTo-SecureString "Password02" -AsPlainText -Force
  $tuc1 = New-Object Management.Automation.PSCredential("contoso\UserName1", $passwd1)
  $tuc2 = New-Object Management.Automation.PSCredential("contoso\UserName2", $passwd2)
  Test-CsMcxP2PIM -TargetFqdn pool01.contoso.com -SenderSipAddress sip:UserName1@contoso.com -SenderCredential $tuc1 -ReceiverSipAddress sip:UserName2@contoso.com -ReceiverCredential $tuc2 –v

  Mätning av Mobility belastning på servernivå.

  There are several places you can monitor Mobility, here from TechNet:

  Monitoring for Server Memory Capacity Limits
  Monitoring Mobility Service Usage
  Configuring Mobility Service for High Performance
  Monitoring IIS Request Tracing Log Files
  Mobility Performance Counters

  Referenser:
  MVP Atea Ståle Hansens blog: http://msunified.net/2011/12/12/enabling-lync-mobility/
  Marjus Sirvinsks blog om felsökning i Lync Reverse Proxy
  MVP Adam Jacob’s blog:
  Ben Lee’s blog:
  Microsoft Lync Server 2010 Mobility Guide: 
  Microsoft’s Planering för Mobilitet:
  Guide om att installera Mobilitet:
  Monitoring Mobility for Performance:

  Gartners har släppt sin årliga Magiska UC-Kvadrant för 2011

  Den 22 Augusti så släppte Gartner sin årliga “Magiska UC-Kvadrant 2011” för integrerad kommunikation.
  Nedan ser du en kort sammanfattning av rapporten

  Trenderna inom integrerad kommunikation (Unified Communications UC)

  Företagsdelen av UC marknaden har mognat betydligt sedan förra rapporten:
  Leverantörerna har nu:
  – Sömlös interoperabilitet inom programvaran
  – mer centraliserad administration
  – Installationen är nu ännu smidaigare och lättare än tidigare
  Gartner rekommenderar att blanda leverantörerna för att få bästa funktion
  Enskilda leverantörer levererar acceptabel funktionalitet

  Gartner sin årliga “Magiska UC-Kvadrant” för integrerad kommunikation 2011
  Gartners "Magiska UC-kvadrant 2011

  Vad har hänt sista året?
  Jämför min kollegas rapport förra året: http://msunified.net/2010/08/09/gartner-magic-quadrant-for-unified-communications-2010/

  1. Microsoft är fortfarande ledare i att både ha visionen samt har kraft att genomföra den.
   • Lansering av Lync har stärkt deras telefoniplattform och erbjudande.
   • Office 365 med Lync Online har gett microsoft en spets inom UC-som-tjänst eller UC-som-plattform (UCaaS) segmentet.
   • Köpet av Skype kommer att förbättra Lync familjens egenskaper ännu mer.
  2. Cisco är närmare än någonsin.
   • Har fått en mer integrerad lösning med sin UC 8.x release.
   • Har framgångsrikt integrerat med Tandberg in i sin existerande telepresence lösning.
  3. Avaya har samma position som förra året.
   • har förbättrat sin existerande funktionalitet.
   • har fått ett “Flare gesture” genom användarorienterat interface.
  4. Alcatel-Lucent har hoppat från utmanar- till ledar kvadranten.
   • Har utökat sin portfolio och måste bevisa att de kan leverera.
  5. Siemens Enterprise Communications har tagit ett mindre steg från visionär till att bli visionär ledare
   • Har utökat sin portfolio och måste bevisa att de kan leverera.

  Några reflektioner

  Som en UC-Arkitekt så är det bra att se att våra fokusleverantörer utmanar varandra och att en av leverantörerna är marknadsledare. Jag tycker att Lync var ett stort steg framåt när det gäller voice och att Lync Online kommer att bli en utmaning till Lync lokalt (on-premise). Hos Atea så har vi fokus på leverantörernas samarbetsfunktion (interoperability).
  Having even more vendors in the leader quadrant makes it equally more difficult for our customers to find the best solution.

  Gartner säger: “Using multiple vendors to offer users best-of-breed functionality in all UC areas, will also allow migration of existing investments”
  (“Att använda flera leverantörer för att få bäst funktion inom alla UC-områden, kommer också att tillåta förflyttning av redan gjorda investeringar”)

  Detta uttalande är starkt och kommer att ställa större krav på de partners som installerar UC. Jag är glad att Atea har en bred kompetens och kan designa och installera “best-of-breed functionality baserad på Microsoft, Cisco och Avaya kombinerat med tredjepartsleverantörer”.

  Här sammanfattas vad Gartner skriver om Microsoft

  Lync 2010 erbjuder en komplett suite av UC funktion. Även om inte realtidsfunktionerna i Lync — läs: ljud, telefoni, video och konferens-möjligheter — är så mogna som de andra funktionerna (som chatt och närvaro, Web conferencing, e-post och UM), så har Microsoft stärkt sig kraftigt över sin förra version, som hette Office Communications Server 2007 R2.
  Microsoft har utvecklat ett starkt verktyg med sin teknologi och har service partners som erbjuder ett växande ecosystem.

  Microsoft offers a visionary approach for addressing enterprise communication and collaboration requirements. Enterprises looking into UC should consider the Microsoft solution and, at a minimum, understand the vision and how solutions of this type might change their business processes. Enterprises considering deploying Lync telephony and video should understand its limitations and infrastructure requirements.
  Strengths

  Microsoft har en imponerande och växande lista av Lync och Exchange UM installationer, från mindre (mindre än 300) till mellanstorlek till väldigt stora (mer än 10,000) företag, i både centraliserade och distribuerade lösningar. Även om några av installationeran har helt eliminerat sina växlar (PBX), så installera de flesta för att använda Lync för några anställda, medan andra anställda och funktioner fortsätter med växeln (PBX). Microsoft’s köp av Skype, tillsammans med Lync Online och Office 365 molntjänsterbjudande, visar att Lync kommer att mogna som en komplett (utfodrande) och hybrid UC produkt.
  Företag rapporterar att, när Lync funktioner kan bli integrerade in i företagsprocesserna och att applikationer, kommer att erbjuda nya, annorlunda och effektivare vägar att genomföra uppgifter. I vissa av dessa processer, så kommer nya funktioner genom att installera Lync förbättringar från en växande lista av ecosystem partners eller tredjepartsleverantörer.

  Microsoft has better positioned Lync to compete in telephony markets by adding several partner telephone handsets, by bundling of basic Lync functions in the Core client access license (CAL) and by offering a specific Lync Voice CAL.

  Cautions

  Enterprise planners should understand that Lync’s telephony and video functionality is new and has seen fewer deployments than traditional PBX vendors. As a result, in many cases, a phased or trial deployment approach may be an effective way to ensure that the system and the underlying network provide the needed functionality, quality and performance.
  Most enterprises that integrate Lync with existing PBXs have done so via direct SIP trunking. Gartner research indicates that there are few reports of successful deployments based on a tight client-side or server-side integration. The difficulty is likely to result from the newness of the solution and the competitiveness of the UC market.
  Although the bundling associated with Lync 2010 is positive for addressing basic users, Microsoft needs to support more integrations with front-office capabilities, such as contact center and switchboard functionality, to develop this product as an overall replacement for legacy communications infrastructures.

  Läs fullständig rapport här:
  http://www.gartner.com/technology/streamReprints.do?id=1-1728DMD&ct=110823&st=sb/

  Tack till Ståle Hansen på: http://msunified.net/2011/08/25/gartner-magic-quadrant-for-unified-communications-2011/

  Ståles rapport 2010 http://msunified.net/2010/08/09/gartner-magic-quadrant-for-unified-communications-2010/

  Categories: Gartner, IP-telefoni, Lync 2010, UCC

  Lync Telefoni RCC med två olika kopplingar

  Microsoft Lync server 2010 fortsätter att stödja RCC (Remote Call Control).
  I Lync server 2010 finns det två varianter av detta stöd:
  – RCC Remote Call Control tillåter användaren att styra telefonen via växeln och samtidigt kunna ringa med Lync ljud och video.
  – RCC Only tillåter användaren att styra telefonen enbart, kan inte använda Lync ljud och video.

  Vill du läsa mer om RCC och Lync, titta på http://support.microsoft.com/kb/2551268

  Aktivera en användare för RCC med kontrollpanel:
  1. Logga in i Lync Kontrollpanel (Du måste vara medlem i CsUserAdministrator eller CsAdministrator-gruppen) :
  2. Välj aktuell användare “Glenn iGöteborg”, På Edit-menyn välj Modify
  3. och ange Line URI med telefonnummer i E.164 format, med “TEL:” prefix. exempel, tel:+4631112233
  4. Ange SIP URI till din RCC-server, exempel sip:rccgateway@mindomän.net

  Med Lync Powershell
  Set-CsUser –Identity “Glenn iGöteborg” -EnterpriseVoiceEnabled $false –LineServerUri sip:rccgateway@mindomän.net -LineUri tel:+4631112233 -RemoteCallControlTelephonyEnabled $true

  Följande 9 steg måste göras för att få igång RCC med Lync på servernivå:

  1) New-CsTrustedApplicationpool -Identity -Registrar –Site 1 –TreatAsAuthenticated $True –ThrottleAsServer $True –RequiresReplication $False
  2) New-CsTrustedApplication -ApplicationID RCC -TrustedApplicationPoolFqdn -Port 5060 –EnableTcp
  3) Enable-CsTopology
  4) Set-CsRegistrar registrar: -SipServerTcpPort 5060
  5) $tcpRoute = New-CsStaticRoute -TCPRoute -Destination -Port 5060 -MatchUri domän.net
  6) Set-CsStaticRoutingConfiguration -Route @{Add=$tcpRoute}
  7) Enable-CsTopology
  8 – Get-CsTopology -AsXml | Out-File C:\rcc.xml (change IP adress on section Cluster Fqdn=”” from 0.0.0.0 to IP adress of !!)  (fick ändra från 8 högerparantes till 8- annars blir det smiley med solglasögon)
  9) Publish-CsTopology –FileName C:\rcc.xml

  %d bloggers like this: