Archive

Archive for the ‘Lync 2010’ Category

Event ID: 14507 Source: LS Protocol Stack

Communications Blog The Lync Guy\’s Blog blogs.technet.com/b/nexthopContact megermanycontact@lyncdude.net

via Event ID: 14507 Source: LS Protocol Stack.

Event ID 41025 – Conferencing Edge Server – shows up every minute / Två event ID dyker upp varje minut

Event ID 41025 – Conferencing Edge Server

Event ID 41026 saying “No connectivity with any of Web Conferencing Edge Servers. External Lync clients cannot use Web Conferencing modality.”
This was going on forever. The next second after the error it told me that the connection was up and working fine again.

The only evidence of wrong doing was the Event Log on the Front End Server. The log was looping through Event ID 41025 and 41026 every minute !

The problem

Event ID 41024 – Lost connection to all Web Conferencing Edge Services
Event ID 41024 – Lost connection to the Web Conferencing Edge Server
Event ID 41025 – Connection to the Web Conferencing Edge Server has been restored

The solution was simple

Disable IPv6, in the registry, not in the control panel

Thx to:

Daniyar’s Tech blog on
Andrew Price blog
and of course Ståle Hansen

Categories: Lync 2010, Lync 2013

Citrix Lync VDI är nu testad och certifierad /certified for Lync 2013

This is with the Lync VDI plugin allowing full audio and video while using VDI.
Citrix VDI plugin is now certified for Lync 2013 and it works good on PC and on thin clients which has at least 4 GB free memory.

XenDesktop 7, XenApp 6.x and Citrix Receiver 4.0 Support for Microsoft Lync 2013 VDI Plug-in

Deploying the Lync VDI Plugin

Citrix har nu fått sin plugin certifierad för Lync och den fungerar bra på PC samt på tunna klienter med mycket minne.

Hör av dig om du vill testa

 

Lync – Increase Internal Certificate Validity Period

Categories: Lync 2010, Lync 2013

Nu finns det koppling mellan Lync 2013 och Skype federation

Guide för Lync 2013 och Skype federation Hur

Jag får ofta frågan om hur kan jag få Lync och Skype att fungera. Svaret är att nu har det gjorts förändringar och detta måste du göra för att komma igång.

Systemkrav är:

  • Lync server 2010 eller 2013 (en källa såger också att det fungerar med OCS 2007R2)
  • ha en Lync Edge Server med certifikat från godkänd CA-leverantör

Dessa små steg måste du göra:

Aktivera Lync Public IM Federation

Surfa till https://pic.lync.com, logga in med ditt LiveID, ange din Microsoft Partner ID, ange Volume License kontract eller SPLA Licensnummer Nr och starta en “provisioning request”.

Du behöver ange din edge servers externa namn (t.ex. sip.företag.se), aktuell domän som du vill federera med (i.e. företag.se) och skicka in anmälan.

OBS: Om du redan är federad med MSN, så är förmodligen din federation med Lync i gång.

Ändra policy på din Lync Server så att Skype fungerar

Ändra din access policy (i detta fall är det den globala policyn) för “communication with public users”:

Ta bort äldre koppling mot gamla messenger/MSN federation (via powershell eller Control Panel):

Remove-CsPublicProvider -Identity Messenger

Remove-CsPublicProvider -Identity MSN

Skapa ny koppling mot Skype-tjänsten.

New-CsPublicProvider -Identity Skype -ProxyFqdn federation.messenger.msn.com -IconUrl “https://images.edge.messenger.live.com/Messenger_16x16.png” -VerificationLevel 2 -Enabled 1

Stäng och öppnad din Lync
Nu ser du en ny ikon i din Lync:

addskype

Använda Lync för Skype anslutning

Kraven för koppling Lync – Skype är:

  • Skype användare måste logga in med sitt  Microsoft Live konto (du kan koppla ditt Skype konto med ditt Live Id via www.skype.com
    logga in med ditt konto och ändra dina konto uppgifter.
  • Lync användare måste vara aktiverade för Public IM anslutning.

Lägg till din Skype kontakt som visas med denna bilden:

OBS: på äldre klienter så om din kontakt inte har ett “standard” Microsoft domän dom  @hotmail.com, @msn.com, etc. i sitt IM Address fält, skriv in Microsoft Account (MSA) konto på din Skype kontakt på detta sätt user(domain name)@msn.com. Så för bob@contoso.com, så skriver du bob(contoso.com)@msn.com.

Nu kan du se din kontakt och starta en IM (chat) session:

HBSkype

Skype användaren kan lägga till sin Lync contact genom att bara skriva in Sip adressen i Sök-fältet:

Kom ihåg:

Lync Server administrator måste ställa in Lync användarens policy så att den tillåter inkommande frågor. Om inte så kommer inte Lync användaren att få någon kontakt förfrågan med Skype användaren.
Beroende på inställing i Lync användarens policy, så kommer frågan om att lägga till Skype användaren på Lync klientens New flik.
För att börja kunna kommunicera med Skype använddaren, så måste Lync användaren lägga till Skype kontot på antingen Favorites listan eller en kontakt lista.

Ställ in Lync inställningarna i Alerts under Lync Options (kugghjulet):

Lycka till med din Skype anslutning!

Categories: Lync 2010, Lync 2013, Skype

Lync Server 2010 (CU8) April uppdatering är släppt

lynclogoLync Server 2010 (CU8) uppdatering är släppt”

Lync Server 2010 samlad updatering som också kallas CU8 är släppt

Server patchen hittas här: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11551

KB med information: http://support.microsoft.com/kb/2493736

Lync 2010 klient hotfix x64 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14490

Lync 2010 klient hotfix here x32: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25055

Categories: Lync 2010, UC Tags:

Mobila klienter för Lync 2013 – Skillnader

Nu finns det nya mobila klienter för IOS (iPhone och iPad), Windows phone 8 samt Android.

Vad är skillnaden mellan 2010 och 2013-versionen?

Är det någon skillnad mellan de olika mobila OS-versionerna?

Minimum OS version för de mobila klienterna

Product Minimum OS version Download Notes
Microsoft Lync 2013 for Windows Phone WP8 Download
Microsoft Lync 2013 for iPad iOS 6.0 or later Download
Microsoft Lync 2013 for iPhone iOS 6.0 or later Download App optimized for iPhone 5
Microsoft Lync 2013 for Android min ver 4.0 Download från Google Play

Lync 2013 mobila klienter måste ha Lync Server 2013 CU1 installerad på Lync 2013 servern för att kunna strömma audio/video.

Läs “Why is Lync 2013 Mobile asking me to use Lync 2010?” om du vill ha mer information.

Lista över Server krav för  Lync 2013 och Lync 2010 Mobila klienter

Nedan ser du beroenden mellan de olika versionerna med mobila klienter, Lync Server 2010 och Lync Server 2013:

Lync Server 2010 (med Mobility Service) Lync Server 2013 (utan “CU1”) Lync Server 2013 (med “CU1”) Lync Server 2013 (med “CU1” men Mobility Disabled)
Lync 2010 Mobile Clients

JA

JA

JA

(plus a notification to upgrade to the latest version of the mobile client)

Error: “Cannot sign in because you are not setup to use Lync 2013”

Lync 2013 Mobile Clients

Error: “You can’t sign in with this version of Lync. Please install Lync 2010”

Error: “You can’t sign in with this version of Lync. Please install Lync 2010”

YES

Error: “Cannot sign in because you are not setup to use Lync 2013”

Hur är stödet för Push Notifications feature?

Push Notification powershell krävs inte för iOS klienter som använder Microsoft Lync 2013 för iPad/iPhone. Se följande matris:

LYNC Server Version Mobile OS LYNC Mobile version Push configuration behövs?
2010 iOS 2010 Yes
2010 WP7 2010 Yes
2010 WP7.5 2010 Yes
2010 WP8 2010 Yes
2013 iOS 2010 Yes
2013 WP7 2010 Yes
2013 WP7.5 2010 Yes
2013 WP8 2010 Yes
2013 iOS 2013 No
2013 WP8 2013 Yes

Se mer på Technet

 

%d bloggers like this: