Archive

Archive for the ‘Lync 2013’ Category

SEFAUTIL service in a hybrid solution

SEFAUtil (secondary extension feature activation)

I installed Sefautil server and I hade problem to run the powershell commands set-csuserforwarding -sipaddress……
My server has two domain1.com and domain2.com.
The second fact is that the solution is running in an hybrid solution with some users in Office 365 and other user on the local server.
With a hybrid solution you need to point your sip.domain.com to the ip-address on your edge server.
If this isn’t done, your “onprem” users cannot have full dialog between onprem and online users.
My solution two get both domain1.com and domain2.com working great with sefautil server was to add sip.domain1.com and sip.domain2.com to my local frontend server host table with the IP-address to the local FE-server

Without this quickfix I got the error when I ran the command
Set-CsUserForwarding : The server was unable to process the request due to an internal error.  For more information…


After the host table was updated sip.domain1.com and sip.domain2.com pointing to local FE-server,
I just restarted sefautil service and Voila it worked like a dream.

Skype for Business tas bort när du installerar Office 2016

När du sedan prövar att installera S4B klienten igen så får du felmmedelande

Screen shot of the We have detected these newer versions message in Office

 

Läs mer på länken https://support.microsoft.com/en-us/kb/3098207 eller  Skype for Business is removed when you upgrade to Office 2016

Lasta ner klient från:

Swedish (Sweden) Skype for Business stand-alone (32-bit)
Skype for Business stand-alone (64-bit)

MS15-104 Security update breaks Lync Server 2013 web services

Source: MS15-104 Security update breaks Lync Server 2013 web services

Don’t worry, there is a solution

September 2015 CU for Lync Server 2013 and Skype FB is available

The September 2015 CU for Lync Server 2013 is out, raising the Server version to 8308.920. The purpose of this update is to address the vulnerabilities described in MS15-104, and it updates the Lync Server 2013 Web Components Server. Download the update (KB3080353) here. Download the CU (KB2809243) here.

Security update for Microsoft Lync Server 2013 (Web Components Server): September 2015

The security update is described in MS15-097: Description of the security update for Microsoft Lync 2013 (Skype for Business): September 8, 2015 https://support.microsoft.com/en-us/kb/3085500

Download the update (KB3080353) here.

Download the CU (KB2809243) here.

Event ID: 14507 Source: LS Protocol Stack

Communications Blog The Lync Guy\’s Blog blogs.technet.com/b/nexthopContact megermanycontact@lyncdude.net

via Event ID: 14507 Source: LS Protocol Stack.

Skype for business evaluation klient finns för nedladdning Is available

Ny Skype klient finns tillgänglig för nedlastning. Den släpptes 2015-03-16
Den Uppgraderar in Lync 2013 klient direkt och finns med både 32 och 64 bitars stöd.

Installera S4B klientenDu lastar ner klienten från:

http://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-skype-for-business

Om din Lync 2013 server är uppdaterad så kan du använda test-klienten direkt mot en Lync 2013 pool. Klienten kräver en omstart av din dator.

S4b_client2Kravet på klienten är Windows 7 eller 8, Server 2012 eller nyare.

2 GB RAM och 3 GB disk är kravet, samt minimum 1024 x 768 i skärmupplösning.

Klienten i länken ovan fungerar fram tills den 1 maj 2015.

S4b_client3

Den nya loggan syns direkt i status linjen S4b_client5och klientens symbolS4b_client6 vid klockan byts mot Skype -S istället med färgstatus.

 

Telefoni samt ringregler fungerar direkt på samma sätt som tidigare. Med andra ord så är klienten testad. Om något skall sägas så är det att ett samtal med en mottagare visas som två deltagare. Här finns utrymme för förbättring…

S4b_client7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

====================================================================================

English:

New Skype for Business client is available for download. It was released at 2 PM, 16th of March 2015.
It will upgrade your Lync 2013 client directly and is available in both 32 and 64 bits versions.

http://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-skype-for-business

If your Lync 2013 server is updated then you can use your evaluation client directly towards your Lync 2013 pool. The client requires a reboot of your laptop.

System requirement of your client are Windows 7 or 8, Server 2012 or newer.

2 GB RAM and 3 GB disc are required and a min 1024 x 768 in resolution.

The client above is fresh until 1st of May 2015.

I have tested the client and MS shall have credit for an updated look. One drawback is that the client shows a call to someone as a call between two participants and that is true but I say I make one call to someone.

Skype for Business releasas snart

Nya rykten talar om att Lync 2015 = Skype for Business släpps redan under Mars. Tidigare har det helat tiden talats om att Skype for Business släpps under 1a halvåret 2015. Jag tror att Mars månad blir spännande. http://blogs.office.com/2014/11/11/introducing-skype-business/

New rumours says that Lync 2015 = Skype for Business RTM will be released during March. Earlier statements haas been speaking about releasing of Skype for Business during first half of 2015. I Believe that March will be exciting.

Vad är Surface Hub för något?

Jo något som kommer att vara en del i många konferensrum framöver.
Det är en 84″ stor smart touchskärm med 4K upplösning, multitouch, med inbyggd dator med Windows 10 OS, högtalare, kameror, mikrofon, NFC, trådlöst internet med mera. Detta blir storebror i Surface familjen, om än jättestor = 84″ och längre fram kommer det en 55″ utgåva. Surface har också digitalt bläck. Så fort du tar tag i en “penna” så startar Whiteboard funktionen.

Microsoft ser den som det självklara valet i ett konferensrum, då det blir enkelt att visa presentationer, ha samarbete och kommunikation med deltagare både i och utanför rummet.
Det finns brett stöd för videokonferenser och avancerade funktioner för skärmdelning.
Läs mer om Surface Hub här
Datorn kommer med flera appar som Skype for Business, Office, och OneNote. Den integrerar möten, med din existerande infrastruktur och servrar.
När mötet är slut så kan du maila alla deltagare direkt från Surface Hub.

Lync, Skype and Cisco Telepresence clients in the same video conference!

Categories: Lync 2013, Lync klient, Skype, UC, Video

Lync 2013 SQL Reporting Services error

y0av. With a zero.

I was installing Lync 2013 Monitoring Server in a rather secured environment when I got this error trying to view Monitoring reports:

Reporting Services Error

An error occurred in the HTTP Runtime object for application domain ReportServer_<Monitoring DB Name>_0-1-130536282297714254. Most likely, the HTTP request contains an unsupported verb or invalid syntax.”

Most likely, it has nothing to do with the error… I was able to access SRS management and go all the way to the Lync Monitoring Homepage – that’s when the error appeared again. That pointed that SRS are working fine, but the Lync Monitoring reports are causing some issues.
I tried redeploying the reports – same error.

It then hit me that a long time ago I was working with another customer at a secured environment where we had to bypass some security restrictions to get things working.
That led me to this article, that explains that if you have the following…

View original post 46 more words

Categories: Lync 2013, UC, Uncategorized
%d bloggers like this: