Archive

Archive for the ‘OCS’ Category

Varför är det bra att använda en Lync Director?

Lync Director Rollen
Lync Director rollen kan vara förvirrande i en Lync UC lösning. Kan bero på atrt det var förvirring med rollen i OCS och varför man inte visste om den behövdes.
vem behöver en server som inte hjälper några användare med en lösning?
En sak som är ändrad är att Microsoft nu har en konkret Director roll i Lync, medan i OCS så var Director en pool utan användare kopplade till den.
Nu finns det dokumenterat hur rollen fungerar på ett klarare sätt i Lync UC-lösningnar.

Funktionen av Director är olika beroende på om klienterna sitter internt eller externt.

Interna klienter:
För interna klienter, så är syftet med Director att skicka abnvändaren vidare till rätt pool i en multi-pool lösning. utan Director, så ansluter klienterna med autodiscovery, och får en pekare från DNS till en enda pool. Om detta inte är deras hemmapool så skickas de vidare till rätt pool. Detta leder till en overhead på den poolen som pekas ut av DNS informationen. Directorn tar denna funktion , att styra om klienterna till sin hemma pool. När omriktningen är gjord så deltar inte längre Director i kommunikationen för interna klienter.

Director är en roll i Lync vilket gör att användare inte kan bli tillagda denna poolen, till skillnad från OCS där Director var en front end pool som var designad att inte ha några användare.

Externa klienter
För externa klienter å är Director rollen annorlunda. Här fungerar den som en avlastningsfunktion med inloggning/authentifiering frånFront End server.
även vid efter att authentifieringen är klar så är Director med på kommunikationen, då den traverserar dialogen med Lync Edge server. på grund av detta så kan Director hantera upp till 15,000 externa användare. Directorn fungerar också som ett extra skydd av säkeherhet för externa klienter.
Om en Denial of Service attack initieras mot Lync systemet, så kommer det endast att beröra Director men kommer inte att störa dina Front End servrar och minimerar därför störningen för interna användare som kan forsätta att använda Front End servrarna.

Systemkraven på en Director roll är samma som för andra Lync roller förutom att minneskravet endast kräver 4 GB minne.

Läs mer på Mike’s Microsoft Lync Blog
Dr Rez blogpost om Dr Rez om Director
Another Reason for the Director from på Doug Deitterick’s Blog om director

Länk till senaste Lync Server Update

Categories: Lync 2010, Lync klient, OCS

Aktivera alla användare i ett OU

Ett enkelt Powershell-kommando kan göra livet lätt och ge nästan samma smidighet som fanns i OCS 2007 R2.
Förutsättning:
– Powershell v2 med Lync.
– alla användare i ditt OU har en e-postadress.

Jag tyckte det var mycket smidigt att peka ut ett OU i ADUC och sedan högerklicka och välja aktivera för OCS, men detta sättet fungerar smidigt också.
Som exempel visar jag hur jag aktiverar alla användare i OU /users/Goteborg:

get-csADuser -OU “OU=Goteborg,OU=Users,OU=Head Office,dc=company,dc=com” | Enable-CsUser -RegistrarPool pool01.company.com -SipAddressType emailaddress

Categories: Lync 2010, OCS, Powershell

Anpassa välkomstsidan i Lync för Online-möten

Om du tycker att startsidan i Lync On-linemöten ser för tråkig ut Lync meet pageså kanske du kanske vill göra företagets välkomstsida mer anpassad med företagets logo.
Då finns det ett powershell-kommando samt en möjlighet att kopiera in en logga på Lync front-end server. Med följande kommando så ges även möjlighet att ansluta med OCS Communicator.

1. Set-CsWebServiceConfiguration -Identity global -ShowDownloadCommunicatorAttendeeLink $True -ShowJoinUsingLegacyClientLink $True

2. Förändra eller skapa en ny CommunicatorLogoType.png genom att lägga till företagets logo i följande foldrar.

C:\Program Files\Microsoft Lync Server 2010\Web Components\Join Launcher\Ext\Resources
C:\Program Files\Microsoft Lync Server 2010\Web Components\Reach\Ext\Client\Resources

Lycka till och skriv gärna en kommentar om hur du lyckades.

Categories: Lync 2010, OCS, UC
%d bloggers like this: