Archive

Archive for the ‘Powershell’ Category

Lägga till analoga telefoner i Lync Server 2010

Med Lync server 2010 kan du aktivera analoga telefoner om du har en gateway som hanterar en sådan anslutning.
Exempel på gateways som är certiferade är: Dialogic, .NET och Audiocodes.

Lync PS-kommando för detta är (Öppna en Lync management shell prompt i administrativt läge):

New-CsAnalogDevice -LineUri tel:+4631123456 -DisplayName "Konferenstelefonen Plan 1" -DisplayNumber "031 – 12 34 56" -RegistrarPool mylync-FE-server.company.local -AnalogFax $False -Gateway 10.10.10.11 -OU "ou=Telecomm_equipment,OU=UC-servers,dc=company,dc=local"

Observera att det Lync pool-namnet (om du använder en Lync standard server så är det fqdn till din Lync-server) som skall anges.
För att du skall få lov att lägga till en analog enhet så måste du vara medlem i RTCUniversalUserAdmins eller CS Administrator.

Följande fält måste anges:

Namn Typ Värde
LineUri Sträng “TEL:+4631123456”
DisplayName Sträng Blir namnet i AD, ej krav
AnalogFax Boolean ($True) om enheten är en fax,  annars ($False)
RegistrarPool Sträng “mylync-FE-server.company.local “
Gateway Sträng 10.10.10.11
OU Sträng “ou=Telecomm_equipment,OU=UC-servers,dc=company,dc=local"

 

OBS Följande fält kan anges i samma kommando men är inte obligatoriska:

Namn Typ Värde
DisplayNumber Sträng “031 – 12 34 56”
DisplayName Sträng Blir namnet i AD, ej krav
SipAddress Sträng SIP adressen måste ha prefix "sip:". Exempel: sip:konftel_plan1@company.com.

Lync CU4 Nya Powershell kommandon

Lync Cumulative Update 4 finns nu för allmän nedlastning. Den innehåller ett antal fixar, men också några nya Powershell cmdlets för att kunna hantera den framtida mobila  funktinonen. Alla detaljer om mobil koppling och tjänst finns inte på allmänna webbsidor ännu, så min gissning är att vi skall inte använda dessa cmdlets ännu.
Glad att du är nyfiken och fortfarande läser vidare?

CsAutodiscoverConfiguration

  • Get-CsAutodiscoverConfiguration
  • New-CsAutodiscoverConfiguration
  • Remove-CsAutodiscoverConfiguration
  • Set-CsAutodiscoverConfiguration
 • Ändrar en samling av Autodiscover configuration seinställningar. Autodiscover tjänsten skapar en väg för klient appar som Lync Web Access eller Microsoft Lync Mobile att hitta resusers som tex en användares hemma pool eller URL för att ansluta till en On-Line dial-in konferens.

New-CsWebLink

 • skapar en ny web link sompekar på Autodiscover tjänsten. Autodiscover tjänsten skapar en väg för klient appar som Lync Web Access eller Microsoft Lync Mobile att hitta resusers som tex en användares hemma pool eller URL för att ansluta till en On-Line dial-in konferens.

Test-CsMcxPushNotification

 • Verifierar att push uppdaterings-tjänsten fungerar. Push uppdaterings-tjänsten (Apple Push uppdaterings-tjänsten och Microsoft Lync Server 2010 Push uppdaterings-tjänsten) ordnar så att uppdateringar som tex ett nytt IM eller ett röst meddelande kommer fram till mobila enheter som iPhones och Windows Phones, även om Microsoft Lync 2010 appen på dessa enheter är i viloläge eller tjänsten körs i bakgrunden.

CsMobilityPolicy

  • Get-CsMobilityPolicy
  • Grant-CsMobilityPolicy
  • New-CsMobilityPolicy
  • Remove-CsMobilityPolicy
  • Set-CsMobilityPolicy
 • Ändrar på en existerande mobility policy. Mobility policy bestämmer om en användare kan eller har lov att använda Microsoft Lync 2010 Mobile klienten. Dessa policys styr användarens möjlighet att få till mobile extension (Call via Work), en funktion som gör att användren kan ta emot eller ringa telefonsamtal på sin mobiltelefon med sitt arbetestelefonnummer istället för sitt mobilnummer.

CsMcxConfiguration

  • Get-CsMcxConfiguration
  • New-CsMcxConfiguration
  • Remove-CsMcxConfiguration
  • Set-CsMcxConfiguration
 • Modifies an existing collection of Microsoft Lync Server 2010 Mobility Service configuration settings. The Mobility Service enables users of mobile phones such as iPhones and Windows Phones to do such things as exchange instant messages and presence information; store and retrieve voice mail internally instead of with their wireless provider; and take advantage of Microsoft Lync Server 2010 capabilities such as Call via Work and dial-out conferencing.

CsPushNotificationConfiguration (Get,New,Remove,Set)

  • Get-CsPushNotificationConfiguration
  • New-CsPushNotificationConfiguration
  • Remove-CsPushNotificationConfiguration
  • Set-CsPushNotificationConfiguration
 • Modifies an existing collection of push notification configuration settings . The push notification service (Apple Push Notification Service and Micros oft Lync Server 2010 Push Notification Service) provides a way to send notifications about events such as new instant messages or new voice mail to mobile devices such as iPhones and Windows Phones, even if the Microsoft Lync 2010 application on those devices is currently suspended or running in the background.

Info gathered from the Lync CU4 PowerShell help files.


Full Descriptions:

CsAutodiscoverConfiguration DESCRIPTION

Get-CsAutodiscoverConfiguration

New-CsAutodiscoverConfiguration

Remove-CsAutodiscoverConfiguration

Set-CsAutodiscoverConfiguration

DESCRIPTION

For client applications to make the most effective use of Microsoft Lync Server 2010 those applications need to know the location of key Lync Server 2010 components. For example, authenticated users must be able to locate their home pool; after all, they can only be authenticated by that home pool. Likewise, unauthenticated users must be able to do such things as locate the URL used for joining a conference.

If all your users logged on from behind the organization’s firewall discovering these locations would be a relatively simple task. However, this relatively simple task gets more and more complicated as users access the system from external locations using Microsoft Lync Mobile or Lync Web Access.

This is especially true in split-domain scenarios, scenarios in which some of an organization’s users have accounts on the on-premises version of Lync Server while other users have accounts on Microsoft Office 365. In cases such as this, user accounts might be located in different Active Directory forests. That can pose a problem: for example, if a US-based user logs on from Europe the system must be able to recognize his or her forest and then refer the logon request to the proper pool.

The Autodiscover service was introduced in the November 2011 release of Lync Server in order to address these issues. When a client application attempts to access Lync Server, the Autodiscover service parses the client SIP address and then redirects that request to the appropriate pool. Client applications connect to the Autodiscover service by sending an HTTP request to a n Autodiscover URL; these URLs must be configured by administrators in order for the Autodiscover service to work. (Note that, in addition to configuring URLs, administrators must also create DNS records that correspond to these URLs.)

Autodiscover URLs are assigned to Autodiscover configuration settings; in turn, these settings can be applied to the global scope or to the site scope . When you install Lync Server a global collection of settings will be created for you. (However, no Autodiscover URLs will be assigned to that collection.) If a single collection of Autodiscover settings will not fill your needs, then you can use the New-CsAutoDiscoverConfiguration cmdlet to create additional configuration settings at the site scope. From there, you can u se the Set-CsAutoDiscoverConfiguration cmdlet to add or remove Autodiscover URLs from the global collection or from any site-scoped collection.

New-CsWebLink DESCRIPTION

<info same as above cut>

Managing Autodiscover configuration settings typically means adding Autodiscover URLs. These URLs must be created using the New-CsWebLink cmdlet, with the resulting URL stored in a variable and then added to a collection of Autodiscover configuration settings. Autodiscover URLs are based on the SIP domains used in your organization; administrators will typically create one URL for use by users outside the organization’s firewall (for example, http://LyncDiscover.litwareinc.com) and a second URL (for example, http://LyncDiscoverInternal.litwareinc.com) for use by users inside the firewall.

CsMcxPushNotification DESCRIPTION

Test-CsMcxPushNotification

The Apple Push Notification Service and the Microsoft Lync Server 2010 Push Notification Service enable users running Lync 2010 on their Apple iPhone or Windows Phone to receive notifications about Lync 2010 events even when Lync 2010 is suspended or running in the background. For example, users can receive notice for events such as these:

 • Invitations to a new instant messaging session or conference
 • New instant messages
 • New voice mail

Without the push notification service, users would receive these notices on ly when Lync 2010 was in the foreground and serving as the active application.

The Test-CsMcxPushNotification cmdlet provides a way for administrators to verify that the push notification service is working.

CsMobilityPolicy DESCRIPTION

Get-CsMobilityPolicy

Grant-CsMobilityPolicy

New-CsMobilityPolicy

Remove-CsMobilityPolicy

Set-CsMobilityPolicy

Lync 2010 Mobile is a client application that enables users to run Microsoft Lync 2010 on their mobile phones. Call via Work provides a way for users to make calls on their mobile phone and yet have it appear as though the call originated from their work phone number instead of their mobile phone number. Users who have been enabled for Call via Work can achieve this either by dialing directly from their mobile phone or by using the dial-out conferencing option. With dial-out conferencing, a user effectively asks the Microsoft Lync Server 2010 Mobility Service server to make a call for them. The server will set up the call, and then call the user back on their mobile phone. After the user has answered, the server will then dial the party being called.

Both of these capabilities – the ability to run Lync 2010 Mobile and the ability to use Call via Work – are managed using mobility policies. These policies can be modified at any time by using the Set-CsMobilityPolicy cmdlet.

Other than a description of the policy, mobility policies have only two properties. The first, EnableOutsideVoice, determines whether or not Call via Work is enabled; the second, EnableMobility, determines whether or not user s are allowed to use Lync Mobile. Both of these properties must be set to t rue before a user can take advantage of Call via Work. If EnableMobility is set to True and EnableOutsideVoice is set to False, the user can run Micro soft Lync Mobile but will not be able to use Call via Work. If EnableMobility is set to False and EnableOutsideVoice is set to True the user will not be able to run Microsoft Lync Mobile. In turn, that means that the user will not be able to use Call via Work, regardless of the value of the EnableOutsideVoice property.

Note that users must also be enabled for Enterprise Voice before they can use Lync 2010 Mobile. To use Call via Work, users must be managed by a voice policy that allows simultaneous ringing.

CsMcxConfiguration DESCRIPTION

Get-CsMcxConfiguration

New-CsMcxConfiguration

Remove-CsMcxConfiguration

Set-CsMcxConfiguration

Microsoft Lync Server 2010 Mobility Service extends many of the capabilities of Microsoft Lync 2010 to mobile devices such as Apple iPhones, Windows P hone, Android phones, and Nokia phones. Among other things, users can use these phones to exchange instant message and presence information, and to receive notifications of new voice mails. Thanks to the push notification service (Apple Push Notification Service and Microsoft Lync Server 2010 Push Notification Service), users with iPhones or Windows Phones can receive these notifications even if Lync 2010 is running in the background. The Mobility Service also provides the opportunity for organizations to enable Call vi a Work. With Call via Work, users can make a call from their mobile phone and make it appear as though the call originated from their work phone; for example, Caller ID systems will display the user’s work number instead of h is or her mobile phone number.

The Mobility Service itself is managed by using Mobility Service configuration settings that can be applied to the global scope, the site scope, or the service scope (for the Web server service only). These settings control such things as the maximum length of time for a Mobility Service session; whether or not the Microsoft Lync Server 2010 Autodiscovery Service (which directs Mobility Service users to the appropriate Registrar pool) is available to users who log on outside the organization’s firewall); and the location of the push notification service provider.

The Set-CsMcxConfiguration cmdlet provides a way for administrators to modify any of their existing Mobility Service configuration settings.

CsPushNotificationConfiguration DESCRIPTION

Get-CsPushNotificationConfiguration

New-CsPushNotificationConfiguration

Remove-CsPushNotificationConfiguration

Set-CsPushNotificationConfiguration

The Apple Push Notification Service and the Microsoft Lync Server 2010 Push Notification Service enable users running Lync 2010 on their Apple iPhone or Windows Phone to receive notifications about Lync 2010 events even when Lync 2010 is suspended or running in the background. For example, users can receive notice for events such as these:

 •  Invitations to a new instant messaging session or conference
 •  New instant messages
 •  New voice mail

Without the push notification service users would receive these notices only when Lync 2010 was in the foreground and serving as the active application.

Administrators have the ability to enable or disable push notifications for iPhone users and/or Windows Phone users. (By default, push notifications a re disabled for both iPhone users and Windows Phone users.) Administrators can enable or disable push notifications at the global scope by using the S et-CsPushNotificationConfiguration cmdlet. They can also create custom push notification settings at the site scope by using the New-CsPushNotificationConfiguration cmdlet. These custom settings can also be modified by using the Set-CsPushNotificationConfiguration cmdlet.

With the push notification configuration settings there are only two property values for Administrators to manage: EnableApplePushNotificationService, which determines whether push notifications are sent to iPhone users; and EnableMicrosoftPushNotificationService, which determines whether push notifications are sent to Windows Phone users. Note that these property values d o not have to be set to the same value. For example, you could enable push notifications to Windows Phone users (by setting EnableMicrosoftPushNotificationService to True) yet, at the same, disable notifications to iPhone users by setting EnableApplePushNotificationService to False.

Lync uppdatering CU4 släpptes den 19 november

Den 19 november så kom det en uppdatering Cumulative Update nr 4 (CU4) till Lync 2010.

Här är länkarna till både klient och server:

Klient  

Build nr

Datum

KB

 

Lync Server 2010 LS_2010_CU4

4.0.7577.183 (Lync Server)

18 november 2011

2493736

MS download

Lync 2010 (64bit) Lync_2010_CU4

 4.0.7577.4051 (Lync Server)

 18 november 2011

2514982

MS download

Lync 2010 (32bit) Klient Lync_2010_CU4

4.0.7577.4051 

18 november 2011 

2514982

MS download

 Serveruppdateringen KB 2493736 innehåller flera matnyttiga saker, bla annat PS-kommandon som uppdaterar sin klienter samt ger möjlighet att skapa en policy som stödjer mobiltelefoni.

Lync Server 2010 – Standard Edition Server

  • Update for Core Components – KB 2571545
  • Update for Conferencing Server – KB 2575870
  • Update for Web Components Server – KB 2571547
  • Update for Standard/Enterprise edition Server – KB 2571546
  • Update for Web Conferencing Server – KB 2575871
  • Update for Conferencing Attendant – KB 2575872
  • Update for Unified Communications Managed API 3.0 Runtime – KB 2571505
Categories: Lync 2010, Powershell Tags:

Aktivera alla användare i ett OU

Ett enkelt Powershell-kommando kan göra livet lätt och ge nästan samma smidighet som fanns i OCS 2007 R2.
Förutsättning:
– Powershell v2 med Lync.
– alla användare i ditt OU har en e-postadress.

Jag tyckte det var mycket smidigt att peka ut ett OU i ADUC och sedan högerklicka och välja aktivera för OCS, men detta sättet fungerar smidigt också.
Som exempel visar jag hur jag aktiverar alla användare i OU /users/Goteborg:

get-csADuser -OU “OU=Goteborg,OU=Users,OU=Head Office,dc=company,dc=com” | Enable-CsUser -RegistrarPool pool01.company.com -SipAddressType emailaddress

Categories: Lync 2010, OCS, Powershell

Hjälp2 Lync server

Hjälp jag hittar inte en användare som jag precis har lagt till på Lync server!

Kontot ser fint ut i Lync kontrollpanelen (https://lyncserver.domain.local/cscp) i och är kopplat mot rätt Lync-server eller Lync-pool.
Vad gör jag?

1. Vänta en natt då Lync Server Address Book tjänsten kör synkronisering en gång per dygn. Standard tid för detta är 01:30 lokal tid.
Då hämtar Address Book tjänsten de senaste uppdateringarna från rtc databasen och skriver in dessa i address book filen.
Skriv Get-CsAddressBookConfiguration för att få fram följande information:

PS C:\> Get-CsAddressBookConfiguration

Identity : Global
RunTimeOfDay : 1:30 AM
KeepDuration : 30
SynchronizePollingInterval : 00:05:00
MaxDeltaFileSizePercentage : 20
UseNormalizationRules : True
IgnoreGenericRules : False
EnableFileGeneration : True

2) Om du inte vill vänta så gör dessa två Powershell-kommando i Lync Management Shell med alternativet Run as administrator.
Update-CsUserDatabase i Lync Server 2010 gör samma som abserver.exe –RegenUR gör i OCS 2007 R1\R2.

3) Update-CsAddressBook in Lync Server 2010 gör samma som abserver.exe –SyncNow gör i OCS 2007 R1\R2.

4) efter att du har kört kommandona så kan det ta upp till 30 minuter innan din klient ser uppdateringarna om du inte kör följande reghack.

5) Ändra i registret på din klient följande värde GalDownloadInitialDelay om du inte vill vänta ett slumpartat intervall.
A: Det kan du göra med följande reghack som du måste köra som administrator i kommandofönstret på din klient:
(eller lägg till det manuellt värdet GalDownloadInitialDelay registry key). Om värdet är 0 så lastas adressboken ner direkt istället för att vänta på servern.

reg add HKLM\Software\Policies\Microsoft\Communicator /v GalDownloadInitialDelay /t REG_DWORD /d 0 /f

B: Avsluta Lync client och ta bort GalContacts.db och GalContacts.db.idx filerna från användarens profilkatalog.
Om .db filen fortfarande finns när du startar Lync så får du vänta en slumpartad tid mellan 0 och 60 minuter innan du ser ändringarna lokalt. Genom att ta bort filerna tvingar du Lync att lasta ner en helt ny kopia med de senaste förändringarna.

På XP maskiner finns filerna här:

%userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Communicator\sip_\

På Vista eller Windows 7 maskiner finns filerna här:

%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Communicator\sip_\

Gör en omstart av Lync klienten och se om du hittar ny information som telefonnummer eller adress till Lync kontakten.

Läs mer på Jeff Schertz blogg om Lync 2010 adressbokstjänst

Categories: Lync 2010, Powershell, UC

Microsoft Lync Server 2010 Resource Kit har kommit

Fick tips av Feras Mustafa att Lync Server 2010 Resource Kit finns för nedlastning.
Denna bok ger dig mer kunskap om planering av Lync, installation och administrtaion av användare och funktioner.
Boken berättar mer om hur Lync fungerar på djupet.

Dessa kapitel finns som separata Word dokument.

•Technical Overview
•New Features Overview
•Response Group Application
•SharePoint Integration
•Enterprise Voice
•Conferencing and Collaboration
•Troubleshooting Basics
•Server Administration
•Address Book Service
•Client Administration
•Direct SIP
•Exchange UM Integration
•Interoperability with Asterisk and Skype
•Interoperability with XMPP Systems Using the XMPP Gateway
•Archiving and Monitoring
•Troubleshooting Specific Workloads
•Enhanced Presence
•Instant Messaging

Alla dessa kapitel finns även i en Zip-fil som du hämtar här.

Categories: Lync 2010, Powershell

Lära sig Lync Powershell visuellt

Om du är som mig och lättast lär dig visuellt så har Tom Arbuthnot hos Modality Systems gjort en mycket smart Mind Map över Lync 2010 PowerShell Cmdlets.

Lync Powershell Mindmap

Om du hellre vill se Mindmapen via verb så hittar du detta här:
Lync Mindmap Powershell Verb

Tack Tom för din ansträngning.

Categories: Lync 2010, Powershell
%d bloggers like this: