Archive

Archive for the ‘UC’ Category

Lync, Skype and Cisco Telepresence clients in the same video conference!

Categories: Lync 2013, Lync klient, Skype, UC, Video

Lync 2013 SQL Reporting Services error

y0av. With a zero.

I was installing Lync 2013 Monitoring Server in a rather secured environment when I got this error trying to view Monitoring reports:

Reporting Services Error

An error occurred in the HTTP Runtime object for application domain ReportServer_<Monitoring DB Name>_0-1-130536282297714254. Most likely, the HTTP request contains an unsupported verb or invalid syntax.”

Most likely, it has nothing to do with the error… I was able to access SRS management and go all the way to the Lync Monitoring Homepage – that’s when the error appeared again. That pointed that SRS are working fine, but the Lync Monitoring reports are causing some issues.
I tried redeploying the reports – same error.

It then hit me that a long time ago I was working with another customer at a secured environment where we had to bypass some security restrictions to get things working.
That led me to this article, that explains that if you have the following…

View original post 46 more words

Categories: Lync 2013, UC, Uncategorized

Nyheter från Las Vegas / News from Lyncconf 14 at Las Vegas

I dag tisdag den 18 februari startade Lync konferensen 2014 i Las Vegas

Nyheter som släpptes var:

– Lync och Skype kommer att kunna ha videosamtal mot varandra (kommer i en kommande uppdatering inom några månader).

– Lync Online får kapacitet för stora On-line möten (mer än 1500 personer).

– Du kan starta Lync möten bara genom att tala ut Lync starta mötes kommando.

– Lync har nu sålts under 38 kvartal med minst tvåsiffriga procentuella ökningar och är en miljard USD industri idag.

– Idag används Lync och Skype av mer än 130 miljoner IOS och Android användare. Lync kommer nu för Android tablets också som lanseras på Google Play i juni.
Nyheter kommer nu varje kvartal.

– Det finns idag mer än 1300 certifierade Lync partners och 60 % av företag i USA använder eller håller på att installera Lync.

– En tredjedal av världens Long distance call använder Skype idag och många samtal sker via en Android telefon.

– Windows phones får en uppdatering till 8.1

– Lync server och Tandberg kommer att kunna ha fungerarande videosamtal.

Vill du se det första key note seminariet så är det inspelat på http://www.lyncconf.com/

Today at 18th of februar started Lync conferense 2014 in Las Vegas

News that was mentioned during key notes vas:

– Lync and Skype will be able to have video call towards each other (will be part in a future update that will arrive in a few months).

– Lync Online will have capacity for big On-line meetings (moore than 1500 people).

– You can start Lync meetings by just saying Join my next meeting. The API is open so you as developer can use the Open Speach API.

– Lync has now been sold during 38 quarters with a increase of at least 2 digit procentual increase and is today a billion US Dollar industry today.

– Today Lync and Skype is used by moore then 130 millions of IOS and Android users. News now comes every quarter.

– There are moore then 1300 certified Lync partners and 60 % of companies in US today uses or are  installing Lync.

– One third of the worlds Long distance call uses Skype today.

– Lync server and Tandberg interop is coming.

I you want to see the first key note session then you find it on  http://www.lyncconf.com/

Categories: Lync 2013, Lync klient, Skype, UC, Video

Lync Server 2013 CU2 – Juli 2013 släpptes vid Independence day

Våra vänner i USA har startat firandet av 4 juli med att släppa CU2 (Samlad uppdatering nr 2) för Lync Server 2013.

Server Uppdatering

Nu hittar du status på servern som version “5.0.8308.420”:

KB artikel innehåller mer fakta: http://support.microsoft.com/kb/2809243

Uppdatering innehåller uppdatering av Core lync, Webb komponenter, Webb konferens, telefoni, Grupp chat och verktyg

Du kan lasta ner innehållet här Lync Server 2013 Cumulative Update KB 2809243 : http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36820

Glöm inte att uppdatera databasen på dina Lync servrar. På en standard server är kommadot:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SE.FQDN -Verbose

På en företags server med backend databas är kommandot:
Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SQL.FQDN -Verbose

Om du har en lösning med SQL och en spegel kopia, gör så här:

Recommend that you use the Invoke-CsDatabaseFailover -NewPrincipal Primary cmdlet and verify that the primary server is principal before you run the Install-CsDatabase cmdlet.

Ett bra Powershell kommando att testa i detta sammanhanget är: Get-CsPoolUpgradeReadinessState

Greg i Sydney har flera bilder från updateringen och du kan läsa mer här: https://greiginsydney.com/lync-server-2013-cu2-july-2013/#more-3083

=====================================================

English version http://support.microsoft.com/kb/2809243 recommended update for Lync 2013 server
KB 2809243 article includes a DETAILED list of installation steps, where previously there has been some ambiguity (particularly around the database updates).

Do not forget to update your database on onyour Lync serversr. At a Lync standard server is the command:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SE.FQDN -Verbose

At a Lync Enterprise server the command is:
Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SQL.FQDN -Verbose

If your SQL has a mirrored solution, do like this:

If database mirroring is enabled for your back end databases, we strongly recommended that you use the Invoke-CsDatabaseFailover -NewPrincipal Primary cmdlet and verify that the primary server is principal for all databases before you run the Install-CsDatabase cmdlet.

A good Powershell command to test is: Get-CsPoolUpgradeReadinessState

Greg in Sydney has several pictures from the the update and you can read more about it here: https://greiginsydney.com/lync-server-2013-cu2-july-2013/#more-3083

Lync Server 2010 (CU8) April uppdatering är släppt

lynclogoLync Server 2010 (CU8) uppdatering är släppt”

Lync Server 2010 samlad updatering som också kallas CU8 är släppt

Server patchen hittas här: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11551

KB med information: http://support.microsoft.com/kb/2493736

Lync 2010 klient hotfix x64 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14490

Lync 2010 klient hotfix here x32: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25055

Categories: Lync 2010, UC Tags:

Mobila klienter för Lync 2013 – Skillnader

Nu finns det nya mobila klienter för IOS (iPhone och iPad), Windows phone 8 samt Android.

Vad är skillnaden mellan 2010 och 2013-versionen?

Är det någon skillnad mellan de olika mobila OS-versionerna?

Minimum OS version för de mobila klienterna

Product Minimum OS version Download Notes
Microsoft Lync 2013 for Windows Phone WP8 Download
Microsoft Lync 2013 for iPad iOS 6.0 or later Download
Microsoft Lync 2013 for iPhone iOS 6.0 or later Download App optimized for iPhone 5
Microsoft Lync 2013 for Android min ver 4.0 Download från Google Play

Lync 2013 mobila klienter måste ha Lync Server 2013 CU1 installerad på Lync 2013 servern för att kunna strömma audio/video.

Läs “Why is Lync 2013 Mobile asking me to use Lync 2010?” om du vill ha mer information.

Lista över Server krav för  Lync 2013 och Lync 2010 Mobila klienter

Nedan ser du beroenden mellan de olika versionerna med mobila klienter, Lync Server 2010 och Lync Server 2013:

Lync Server 2010 (med Mobility Service) Lync Server 2013 (utan “CU1”) Lync Server 2013 (med “CU1”) Lync Server 2013 (med “CU1” men Mobility Disabled)
Lync 2010 Mobile Clients

JA

JA

JA

(plus a notification to upgrade to the latest version of the mobile client)

Error: “Cannot sign in because you are not setup to use Lync 2013”

Lync 2013 Mobile Clients

Error: “You can’t sign in with this version of Lync. Please install Lync 2010”

Error: “You can’t sign in with this version of Lync. Please install Lync 2010”

YES

Error: “Cannot sign in because you are not setup to use Lync 2013”

Hur är stödet för Push Notifications feature?

Push Notification powershell krävs inte för iOS klienter som använder Microsoft Lync 2013 för iPad/iPhone. Se följande matris:

LYNC Server Version Mobile OS LYNC Mobile version Push configuration behövs?
2010 iOS 2010 Yes
2010 WP7 2010 Yes
2010 WP7.5 2010 Yes
2010 WP8 2010 Yes
2013 iOS 2010 Yes
2013 WP7 2010 Yes
2013 WP7.5 2010 Yes
2013 WP8 2010 Yes
2013 iOS 2013 No
2013 WP8 2013 Yes

Se mer på Technet

 

Jobba hemma-dagen 6 Februari

Den 6:e februari är det så dags igen för Jobba hemma-dagen. Detta “årliga” event som Microsoft lanserade för ett år sedan.
Nu har drygt 90 företag anmält sig enligt Microsofts sida http://www.microsoft.com/sverige/dna/jobba-hemma-dagen/
och jag undrar varför inte fler av Sveriges 1 137 028 företag tycker att detta är en bra idé?

Känner de inte till nya möjligheter och nya sätt att arbeta?
Tror man inte att att medarbetarna skulle göra sitt arbete om de inte är på kontoret?

Eller beror det på att företagen saknar bra verktyg för att låta sina medarbetare arbeta hemifrån?

Dagens UC lösningar är smarta och kostnadseffektiva verktyg som ökar medarbetarens produktivitet och vara tillgängliga för möten utan att vara bunden till kontoret. De flesta av dessa verktyg kan också användas mobilt av alla medarbetare.

Själv kommer jag att arbeta från hemmets sköna hemkontor. Tror att jag kommer få mycket mer gjort där än kontoret där distraktionerna är många. Det jag kommer att sakna är kaffeautomaten på plan 3 hos Atea som gör mycket gott kaffe, men Mockamaster är OK.

Hur kommer du att jobba den 6 februari?

Categories: Jobba hemma, UC, Video
%d bloggers like this: