Archive

Posts Tagged ‘telefoni’

Lägga till analoga telefoner i Lync Server 2010

Med Lync server 2010 kan du aktivera analoga telefoner om du har en gateway som hanterar en sådan anslutning.
Exempel på gateways som är certiferade är: Dialogic, .NET och Audiocodes.

Lync PS-kommando för detta är (Öppna en Lync management shell prompt i administrativt läge):

New-CsAnalogDevice -LineUri tel:+4631123456 -DisplayName "Konferenstelefonen Plan 1" -DisplayNumber "031 – 12 34 56" -RegistrarPool mylync-FE-server.company.local -AnalogFax $False -Gateway 10.10.10.11 -OU "ou=Telecomm_equipment,OU=UC-servers,dc=company,dc=local"

Observera att det Lync pool-namnet (om du använder en Lync standard server så är det fqdn till din Lync-server) som skall anges.
För att du skall få lov att lägga till en analog enhet så måste du vara medlem i RTCUniversalUserAdmins eller CS Administrator.

Följande fält måste anges:

Namn Typ Värde
LineUri Sträng “TEL:+4631123456”
DisplayName Sträng Blir namnet i AD, ej krav
AnalogFax Boolean ($True) om enheten är en fax,  annars ($False)
RegistrarPool Sträng “mylync-FE-server.company.local “
Gateway Sträng 10.10.10.11
OU Sträng “ou=Telecomm_equipment,OU=UC-servers,dc=company,dc=local"

 

OBS Följande fält kan anges i samma kommando men är inte obligatoriska:

Namn Typ Värde
DisplayNumber Sträng “031 – 12 34 56”
DisplayName Sträng Blir namnet i AD, ej krav
SipAddress Sträng SIP adressen måste ha prefix "sip:". Exempel: sip:konftel_plan1@company.com.
%d bloggers like this: